Bergse PvdA wil stop op stijging huurlasten van sociale huurwoningen

BERGEN OP ZOOM – PvdA raadslid Abdelaziz Danjaoui heeft in een brief het college opgeroepen er zorg voor te dragen dat sociale huurwoningen beschikbaar en betaalbaar blijven voor mensen met een inkomen tot minimaal 38.000 euro per jaar. De fractie maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende woonlasten en dat is voor lagere inkomens niet meer op te brengen, aldus de sociaaldemocraten.

Het gaat de PvdA om meerdere stijgende kostenposten, ook in de sociale sector. Huurders zagen deze lasten volgens de Woonbond sinds 2012 met bijna 15 procent stijgen. De PvdA wil dat de maximale huurgrens voor sociale huurwoningen de komende jaren niet boven de 699 euro per maand uitkomt en dat huurtarieven voor de doelgroep de komende jaren hetzelfde blijven. Zelfs als de lasten voor de corporatie wel stijgen.

Rondkomen

Volgens de Woonbond kunnen steeds meer huurders niet meer rondkomen. Uit landelijke CBS-cijfers van 2015 blijkt dat 18,3 procent van de huurders te weinig verdient om de huurlasten te kunnen dragen. De Bergse PvdA afdeling wil van het college weten hoe deze gemeente er cijfermatig voorstaat op dit vlak en betrekt daar meteen de statushouders bij. Ook Bergen op Zoom moet immers woonruimte bieden aan deze groep mensen. Gevraagd wordt of die door het Rijk opgelegde opvang lukt en in hoeverre dit de schaarste aan betaalbare woonruimte beïnvloed.

Kwetsbare groepen

Danjaoui en zijn fractiegenoten vinden dat het college op een creatieve wijze, samen met Stadlander maar ook andere partijen, moet kijken naar hoe wonen betaalbaar gehouden kan worden voor kwetsbare groepen. Daarbij zouden meegenomen moeten worden zaken als ‘huurgewenning’ (tijdelijke financiële ondersteuning voor inwoners die werkeloos zijn geworden en ineens zakken naar 70 procent van het laatst verdiende loon), maar ook ouderen die hun eengezinswoning graag verruilen voor iets nieuw maar ervan afzien vanwege de bijkomende forse huurverhoging. De PvdA ziet het liefst dat ook de Bergse woningcorporaties daarin meedoen en senioren een betaalbaar alternatief biedt wanneer zij hun oude, te grote woning willen verlaten. Aan het college nu de vraag of die het op de kaart wil zetten.

Afbeelding: © Pixabay/OpenClipart-Vectors