Bergse raad baalt stevig van falende ICT-samenwerking

Het wil niet vlotten met de noodzakelijke vervanging van verouderde ICT-systemen bij de gemeente Bergen op Zoom. DIt toestel staat overigens al in het museum… (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – Het gaat niet goed met de intergemeentelijke ICT-samenwerking West-Brabant-West, waaraan ook Bergen op Zoom sinds 2015 deelneemt. Noodzakelijke vervanging van de verouderde systemen blijven uit waardoor de gemeente nu 3,5 ton terugkrijgt die eigenlijk besteed hadden moeten worden aan de nieuwe computerstructuur. En dat is tegen het zere been van de Bergse gemeenteraad: de organisatie maakt zich kwetsbaar en dat kan niet in deze tijd van databescherming. Het college vraagt daarom toestemming van de Bergse raad om een kritische zienswijze in te dienen op de begroting van de intergemeentelijke ICT-samenwerking. Overigens is de veiligheid niet in het geding: ondanks de vertragingen zal de gemeente zelf investeringen doen. Een duur lapmiddel, zo vindt de commissie.

"Moeten we hier wel mee doorgaan", zo opperen diverse partijen. Helaas wel, zo moet wethouder Annette Stinenbosch toegeven. "We zijn ons bewust van een moeizame start. Dit betekent niet, dat we als gemeente er zomaar uit kunnen stappen", aldus wethouder Stinenbosch. "We hebben als gemeente 15 FTE's ingebracht in deze organisatie en daar kunnen we niet zomaar onderuit." Stinenboch verwacht echter verbetering, omdat er nu een aanbestegingsprocedure loopt voor nieuwe ICT-apparatuur. Dat verloopt via een outsourcing, oftewel "het leasen van computerapparatuur", zoals Stinenbosch het verwoordt.

Met de rug tegen de muur

"Het is niet de eerste keer dat de samenstelling rondom ICT in deze commissie en in deze raad aan de orde komt", aldus Peter van den Ouden (GroenLinks). "Zo'n 360.000 euro terugkrijgen voor investeringen, omdat de ICT-samenwerking de zaken niet op orde doen. Hoe lang gaan we hiermee door?" Van den Ouden wil weten waar het aan ligt: aan mismanagement of aan gebrek aan kennis of mankracht. "We staan met onze rug tegen de muur, en moeten toezien hoe er niets gebeurt." Hij voorziet extra kosten: "Nu krijgt de gemeente geld terug maar aan het eind van de rit zijn we méér geld kwijt." Zijn partij maat zich 'ernstig zorgen over de aansturing van deze organisatie." 

Zorgen

Ook D66 maakt zich zorgen over de stand van zaken. "Wat is hier aan de hand?", aldus Carinne Elion. Zij benoemt een aantal actuele thema's als big data, toegankelijkheid en voorkomen van datalekken. "ICT en overheid vormen geen goed huwelijk", zo constateert ze. Joey van Aken (PvdA): "Nu we zien dat de overheid steeds meer inzet op voorkomen van cybercrime, vrezen we dat hier van uitstel ook afstel zal komen. "Je ziet in gemeente om ons heen die in andere ICT-samenwerkingen zitten. Dan kan je je afvragen: wat is het beste voor ons, als gemeente Bergen op Zoom?" De post personele lasten springt er hoog uit. "Daar hopen we ook meer duidelijkheid over te krijgen."

Kanttekeningen

De VVD is akkoord met de zienswijze, maar toch hebben de liberalen kanttekeningen bij de organisatie. "We vragen ons af of de organisatie voldoende grootte en slagkracht heeft", zo spak hij. "Daarom blijven we hameren op een duidelijke outsource-visie." De VVD vreest voor continuiteitsrisico's, nu infrastructuren niet op elkaar aansluiten. "De discussie moet niet langer gaan over de aanschaf van eigen apperatuur maar om de outsourcing." Hij oppert de gedachte om aansluiting te zoeken bij buurgemeente Woensdrecht, als alternatieve oplossing.

Vrees bewaarheidt

CDA-woordvoerder Hans-Peter Verroen "sluit zich hier van harte bij aan." Als ICT-raadswerkgroep hebben we al regelmatig vraagtekens geplaatst bij de efficiency en de werkwijze en onze vrees wordt helaas bewaarheidt. GBWP-raadslid Paul Schut constateert: "We willen graag, maar kunnen nog niet." De infrastructuur loopt achter bij de ICT-wensen van de gemeente." Louis Weyten, raadslid van Lijst Linssen: "Ook wij zijn het eens met de zienswijze. Hier krijgen de de botsing met de belangen van de ICT-samenwerking en de gemeente. We hebben allebei verschillende opvattingen over tijdsplanning van de investeringen die sterk uiteenlopen." Het gaat niet alleen om de kosten, wat Lijst Linsen betreft, maar ook om de bedrijfszekerheid. 

Animo

Steunpunt Bergen op Zoom vreest dat er nu weliswaar geld wordt teruggegeven maar dat de kosten op een later moment alsnog op het bordje van de gemeente belanden. "We vragen ons af, of de betrokken gemeenten nog wel animo hebben om in de toekomst opnieuw in een gemeenschappelijke samenwerking te treden." BSD-woordvoerster Manuela van Gent vindt het 'bijzonder om te lezen dat er uitstel van ICT-investeringen is, terwijl vervangingen noodzakelijk is." Donderdag 13 september zal de raad verder debatteren over de ICT-samenwerking.