Bergse raad sluit politieke ambtsdragers uit van Adviesraad Sociaal Domein

Arjan van der Weegen (op beeldscherm) diende tijdens zijn eerste raadsvergadering als gemeenteraadslid een motie in om de concept-verordening Adviesraad Sociaal Domein aan te passen, waarmee het maximum aantal leden wordt uitgebreid van tien naar twaalf. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM De Adviesraad Sociaal Domein wordt de nieuwe maatschappelijke organisatie die de gemeenteraad gaat ondersteunen bij beleid rondom wmo en jeugdzorg. In de adviesraad komen deskundien; echter, de gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dat raadspolitici worden uitggesloten van deelname. De nieuwe commissie zal uitsluitend bestaan uit maatschappelijke en niet-politieke vertegenwoordigers.

De Bergse gemeenteraad steunde donderdagavond unaniem een amendementsvoorstel van de SP om politieke ambtsdragers uit te sluiten van de Adviesraad Sociaal Domein. Het gaat om leden van het college van B&W, gemeenteraadsleden, commissieleden, burgerleden en fractieassistenten.

Geen politieke kleur

VVD-raadslid Domonique Hopmans verwoorde het aldus: "We zijn blij dat er een raad komt waarin meerdere belangengroepen vertegenwoordigd zijn die het sociaal domein aangaan, en dat het breder is dan alleen een WMO-raad. Daarbij past geen politieke kleur." Woordvoerder Reinoud Krijnen van Samen 0164 wil de kandidaten "in hun kracht zetten" en merkt tegelijkertijd op dat het lang geduurd is voor er een adviesraad is. "Deze had er al in 2015 moeten zijn". Volgens Selin Karrar (GroenLInks) mag de adviesraad zelfs breed worden ingevuld, om "allerlei en zoveel mogelijk groepen" te kunnen vertegenwoordigen. "De maatschappelijke organisaties zijn nu zelf aan zet, we moeten als raad niet de braafste jongetjes van de klas zijn om zelf het wiel uit te vinden", zegt ook Louis Weyten (Lijst Linssen).

Ingang per oktober

Wethouder Andrew Harijgens merkt op dat al twaalf gegadigden beschikbaar zijn voor het lidmaatschap van de adviesraad. Daarmee kreeg de lokale bewindsman Louis van der Kallen (BSD) tegen zich, die zich beroept op strikte naleving van de verordening. "Artikel drie is duidelijk: de Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit acht tot tien leden." Vervolgens diende GBWP-raadslid Arjan van der Weegen een nieuw amendement in, om het maximum aantal leden in de verordening aan te passen. De Adviesraad Sociaal Domein zal in oktober worden samengesteld, nu de gemeenteraad de -geamendeerde- verordening met algemene stemmen heeft vastgesteld.