Bergse VVD wil ook hier leningen om huis levensloopbestendig te maken

BERGEN OP ZOOM – VVD raadslid Barry Jacobs wijst het college van B en W op leningen voor ouderen om hun woning levensloopbestendig te maken. In steeds meer gemeenten wordt die mogelijkheid aangeboden. Zijn partij zou dat hier graag ook zien gebeuren.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Soms ontstaan daardoor praktische problemen omdat zo'n woning daar niet op is ingericht, laat staan aangepast. Met diverse voorzieningen kan er veel, waardoor blijven wonen veilig en comfortabel blijft, maar hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Omdat hypotheekschulden vaak zijn afgelost maar daarmee het vermogen meteen 'vast zit' in die woning, is het financieren van zo'n huis aanpassen vaak nog best lastig. Daarvoor zijn zogeheten 'blijversleningen' in het leven geroepen.

Blijversleningen zijn enigszins vergelijkbaar met een starterslening en worden beschikbaar gesteld aan gemeenten door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Gemeenten bepalen zelf de voorwaarden voor het verstrekken ervan. Bij verkoop van de woning krijgt de gemeente het geleende bedrag terug, om dit vervolgens opnieuw in te kunnen zetten, zo legt Jacobs uit in een voorstel aan het college. Hij schrijft: "De VVD-fractie vindt dat we niet vanuit kwetsbaarheid en beperkingen naar ouderen moeten kijken, maar ons veel meer moeten richten op wat ze wel kunnen. Het financieren van aanpassingen aan de woning met een blijverslening ondersteunt dit." Van het college wil hij weten of dit voor Bergen op Zoom oom een optie is.