Beschermd wonen voortaan anders ingekocht door de gemeente

BERGEN OP ZOOM – Sinds 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor het beschermd wonen aanbod voor mensen met psychische en psychosociale problemen. De focus moet daarbij liggen op zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Bergen op zoom heeft daarbij een centrale rol voor de regio en heeft daarvoor een andersoortig, resultaatgericht inkooptraject ingezet.

Wethouder Yvonne Kammeijer laat weten dat de gemeente zo resultaatgericht mogelijk inkoopt: "We hebben met zowel grote als kleinere zorgverleners open gesprekken gehad, in gezamenlijkheid. Daarbij is onze insteek 'beter voor minder'. Vooral nieuwe aanbieders komen met hele slimme oplossingen en de grotere organisaties vooral met veel ervaring. Het waren voor alle partijen leerzame bijeenkomsten die tot een resultaatovereenkomst heeft geleid waar wij tevreden over zijn."

Na eerdere aanbestedingstrajecten in de zorg heeft de uitkomst nog wel eens tot serieuze ontslagen geleid bij een aantal organisaties. Het lijkt er op dat dit nu niet het geval is. "Er is geen sprake van een verschuiving van aanbieders. GGZ-WNB was de hoofdaanbieder en blijft dat, er zijn wel een aantal kleinere aanbieders bij gekomen", laat woordvoerder Bregje Schouteren-Suurland namens de gemeente weten.