Beschouwing: Samarbete-soap verandert in tragedie voor College

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de commissie Burger en Bestuur van 18 februari nam de discussie rondom Samarbete een geheel nieuwe wending. Het College van B&W kreeg behoorlijk wat kritiek te verduren.

Door: Mireille Hoetelmans

De opdracht van de raad aan het college omtrent de verkoop van het pand Samerbete stamt al uit 2012. Het vastgoed van de gemeente dient van de hand gedaan te worden, is een algemene afspraak. In dit geval wil de raad wel dat scouting Jeanne d’Arc hun onderkomen behoudt. Dat maakt het organisatorisch maar vooral financieel een lastige opgave. De geschiedenis van het pand en monumentale status wegen ook mee in de opdracht. Afgelopen jaren hebben bovendien andere gegadigden zich gemeld en een bod uitgebracht. Deze partijen kwamen echter niet tot een overeenkomst met de scouting, die zich niet altijd als beste huurder lijkt te gedragen en de samenwerking met andere partijen frustreert. De verhalen zijn legio maar ook niet altijd even duidelijk en hebben vele versies.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens presenteerde diverse mogelijkheden om te komen tot een afsluiting van dit ‘hoofdpijn-dossier’. Daarin heeft 'optie 7' de voorkeur van het college. Deze gaat over verkopen aan de scouting voor een betrekkelijk laag bedrag, met als voorwaarde dat bij een eventuele doorverkoop de meerwaarde naar de gemeente gaat. Tijdens deze vergadering werd de raadsleden gevraagd naar hun gevoel hierbij.

Integriteit

Ad van der Wegen (PvdA) zette zwaar in, met de oproep tot een nader onderzoek naar de handel en wandel van het college in dit dossier. “Bent u wel transparant? Zijn er beloftes gedaan aan de scouting? Is er een juridisch dispuut inzake de ‘Samergate-tapes’ van mevrouw van de Kieboom?” Ad van der Wegen pleitte voor het wachten met het maken van keuzes en stelde zelfs een integriteitsonderzoek voor. In een dergelijk onderzoek kan namelijk alles gewogen worden, inclusief die bandopnames. Veel partijen gaven aan een dergelijk onderzoek zeker een optie te vinden, mits het traject niet stil komt te liggen.

Het college kan vooralsnog verder met zoeken naar de oplossing voor de verkoop van het pand en zal over maximaal een half jaar met een conclusie komen. Wethouder Arjan van de Weegen liet namens het college weten geen probleem te hebben met het voorgestelde integriteitsonderzoek: “Wij hebben niets te verbergen.” Of de raadsleden werkelijk besluiten tot zo’n onderzoek is maar zeer de vraag. De kosten ervan zijn  aanzienlijk en het verlies op dit dossier loopt er alleen maar door op.