Bestrating in Lepelstraat schots en scheef na aanleg glasvezel

LEPELSTRAAT – De GBWP’ers Betsy de Kock en Maarten van Eekelen melden per brief aan het college dat in Lepelstraat, na de recente aanleg van glasvezel, de bestrating her en der zeer slordig is teruggelegd. De eerste verzakkingen zijn ook al zichtbaar.

“Grote zorgen”, zo omschrijven De Kock en Van Eekelen de gevoelens die leven bij hun fractie en diverse bewoners omtrent het herstel van de bestrating na de werkzaamheden. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op glasvezel aangesloten te raken en men is blij met die verbetering. Maar de wijze waarop daarna de enkele jaren terug vernieuwde trottoirs en wegen zijn hersteld is blijkbaar bedroevend.

Kosten

Volgens het schrijven zijn klinkers en (sier)tegels niet naar behoren teruggelegd. Ook treden nu al de eerste verzakkingen op en het zogeheten gestrooide brekerszand dat voor opvulling moest zorgen is grotendeels weggewaaid tijdens de laatste storm. In het buitengebied (Kladde, Kladseweg en Slotweg) hebben de trottoirs zelfs de nodige schade opgelopen en zijn de bermen aangetast. Van het college wil de GBWP weten of het hersteld wordt en wie de kosten hiervoor gaat betalen. Omdat dit eigenlijk beter voorkomen kan worden is tevens de vraag in hoeverre er toezicht en controle zijn of kunnen komen op dergelijke uitbestede werkzaamheden.

Afbeelding van Mabel Amber, still incognito… via Pixabay