Bestuur Stichting Facilitair Bedrijf gooit handdoek in de ring

In maart 2016 werd het onderkomen van het Facilitair bedrijf aan de Blokstallen feestelijk geopend. Ook is onlangs een ander deel van de organisatie naar het nieuwe Eventum verhuisd. Nog voor daar alles goed en wel is ingericht en georganiseerd (er is zelfs nog geen huurovereenkomst getekend), heeft het bestuur moeten besluiten te stoppen. (archieffoto & tekst: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Het bestuur van de Stichting Facilitair Bedrijf heeft besloten ermee te stoppen. Het wordt als “niet verantwoord” gezien om het culturele veld te blijven faciliteren met een opgelegde bezuiniging van 65.000 euro. Wethouder Evert Weys denkt dat het wel kan en zegt nieuwe kansen te zien.

Er is volop overleg geweest tussen gemeente en het bestuur van de stichting. Daarbij zijn blijkbaar meerdere scenario’s bekeken maar er kwam niets uit dat het Facilitair Bedrijf voldoende vertrouwen gaf om toch door te gaan. In principe wil het zittende bestuur in ieder geval tot september aanblijven. Op een verzoek van wethouder Weys om het jaar af te maken wordt waarschijnlijk ingegaan maar beloofd is er nog niets.

Verschillende signalen

De bezuiniging van 65.000 euro maakt doorgaan onverantwoord, vertelt bestuurder André van Nieuwenhuijzen. Hij snapt ook niets van de verschillende signalen die het college en de gemeente afgeven op verschillende momenten. Wethouder Weys heeft vanavond in een reactie richting onze redactie gezegd dat de diensten en activiteiten van het Facilitair Bedrijf ‘terug naar de basis’ zouden moeten. Het staat volgens de FB penningmeester haaks op eerdere signalen: “Een jaar geleden kregen we nog het verwijt van de gemeente dat onze begroting te weinig ambitieus was. We moesten maar eens over de gemeentegrenzen heen gaan opereren.”

De kloof is groot

Ondanks dat de inzichten haaks op elkaar staan, blijven het bestuur van de stichting en de gemeente wel met elkaar in gesprek. Beiden zien in dat de klap groot is, voor zowel het culturele veld als de vrijwilligers en de mensen die er in dienst zijn (1.8 fte). Wel liggen de lezingen over eerder geuite verwachtingen mijlenver uit elkaar. De wethouder geeft aan tot voor kort te hebben begrepen dat het FB “de uitdaging aan wilde gaan.” Penningmeester Van Nieuwenhuizen vertelt een heel ander verhaal. Hij zegt dat zijn bestuur meteen na het bekend worden van de opgelegde bezuiniging heeft aangegeven dit niet als serieus mogelijk te beschouwen.

Kansen versus wanbeleid

Weys vertelt kansen te zien voor de toekomst. Er wordt vanaf nu gekeken naar een mogelijkheid die er voor moet zorgen dat het aanbod behouden blijft, al dan niet met een tussentijdse beheerstructuur. De wethouder zegt drie opties in beeld te hebben. Mogelijk neemt de gemeente de rol van beheerder over. Er wordt ook gekeken naar een nieuwe stichting die wél denkt dit te kunnen realiseren. De derde variant zou zijn alles onder te brengen bij een commerciële partij, aldus de stadsbestuurder. Bij het huidige Facilitair Bedrijf wordt heel schamper op die laatste twee scenario’s gereageerd. De verwachting is daar dat het alleen maar meer gaat kosten. Bij de vrijwilligers overheerst momenteel vooral onbegrip, het FB bestuur vindt wat er nu gebeurt zelfs gemeentelijk wanbeleid.