Betere zorg tijdens rampen en crises

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

Brabantse zorgpartners gaan verder in kennisuitwisseling

Op 30 augustus en 4 september 2018 werd in Tilburg het startschot gegeven voor het project Informatiemanagement in het geneeskundig netwerk. Het doel: het 24/7 uitwisselen van relevante informatie over incidenten tussen ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten, GGD en de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR).

“Wij weten uit ervaring hoe belangrijk het is om als acute zorgpartners snel en continu toegang te hebben tot de juiste informatie over een crisis of incident”, aldus projectleider Ingrid Meijer van de GHOR. “Het blijkt dat in dit soort situaties de informatievoorziening nog  vaak een knelpunt is. Dat is overigens niet verwonderlijk, want in dit soort omstandigheden zijn er veel informatiestromen. Het is dan ook lastig om goed overzicht te houden. Informatie wordt nu veelal telefonisch bij partners opgevraagd en per mail met elkaar gedeeld. Dat heeft als risico dat, als de belronde is afgemaakt, de informatie van de eerste partner alweer verouderd kan zijn. Met de komst van een nieuwe werkwijze krijgen alle acute zorgpartners toegang tot hetzelfde systeem. Hierin kunnen zij relevante informatie over een incident zelf plaatsen én inzien. Een gezamenlijk, gedeeld beeld draagt zo bij aan nog betere besluitvorming.”

Griepepidemie

Het belang van een nieuwe werkwijze werd eerder dit jaar duidelijk tijdens de griepepidemie. Toen ondervonden alle Brabantse zorgpartners aan den lijve hoe noodzakelijk het is om continu relevante informatie over de omvang van de griepgolf te hebben. De nieuwe werkwijze zal straks een actueel en volledig beeld geven.

In 2019 invoeren

Het initiatief voor het project is te danken aan nauwe samenwerking tussen de GHOR-regio’s Brabant Midden-West-Noord en Brabant-Zuidoost en de acute zorginstellingen die zijn verbonden in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, Netwerk Acute Zorg Brabant. De komende maanden kijken alle partners met elkaar welke informatie er Brabant breed gewenst en noodzakelijk is. Vervolgens worden binnen alle aangesloten organisaties mensen opgeleid en getraind om met het systeem te werken en vinden er oefeningen plaats. Begin 2019 is de nieuwe werkwijze ingevoerd.

Foto's: GHOR