Bewoners Gageldonk zeker niet achtergesteld aldus gemeente

BERGEN OP ZOOM – Begin juni stuurden GBWP'er Aydin Akkaya en PvdA'er Adam Ahajaj een brief met flink wat klachten over de vervuiling van de wijk Gageldonk-Oost. De gemeente weerlegt een hoop van de beschreven voorbeelden en vindt niet dat de wijk wordt achtergesteld.

Het lijkt erop dat de raadsleden iets niet helemaal juist begrepen hadden. Ze stelden in hun brief de vraag waarom er elders wél maar liefst twintig en in deze wijk géén ondergrondse containers bij kwamen. In het antwoord van de gemeente valt te lezen dat het niet om reguliere afvalcontainers gaat maar om exemplaren voor de inzameling van plastic, als alternatief voor het feit dat het huis-aan-huis ophalen hiervan is gestopt. Dat was ook zo aangekondigd. In het antwoord aan de bezorgde politici valt onder meer te lezen: “Er staat niet in de brief dat er voor gekozen is om géén extra ondergrondse plasticcontainer te plaatsen in Gageldonk-Oost.” Als daar in de wijk behoefte aan is, kan dat dus alsnog worden bekeken.

Meerdere kwesties

Ahajaj en Akkaya schetsten in hun schrijven een aantal problemen en klachten waar buurtbewoners tegenaan zouden lopen. Ze worden in het gemeentelijke antwoord stuk voor stuk gepareerd. De vervuiling aan en van de Vijverberg staat al op de agenda en daar gaan de nodige maatregelen getroffen worden, laat wethouder Andrew Harijgens weten. Daar was de raad eerder al over geïnformeerd, meldt hij erbij. Wanneer het daadwerkelijk zo ver is laat de brief in het midden.

Voor wat betreft de overlast die de buurt ondervindt van de sloop- en bouwwerkzaamheden die Stadlander er uit laat voeren, wordt verwezen naar de betreffende projectleider. Mensen kunnen daar terecht met eventuele problemen, aldus de wethouder.

Handhaving

Volgens het antwoord van de gemeente wordt in de wijk bovengemiddeld veel vuil -waaronder ook grof vuil- gedumpt. In de klacht dat hier onvoldoende handhaving op zit herkent wethouder Harijgens zich niet. Er is een afval-BOA aangesteld die zeker ook voor Gageldonk voldoende aandacht heeft, alleen al omdat hier de meeste meldingen vandaan komen. Er is zelfs sprake van dagelijkse controles en als veroorzakers van dumpingen achterhaald zijn, volgt handhaving. Wel betreurt de gemeente dat er hier meer dan gemiddeld grofvuil illegaal in de openbare ruimte wordt geplaatst, terwijl er mogelijkheden zijn om dit aan huis te laten ophalen wanneer bewoners niet in staat is om zelf naar de milieustraat te rijden.

Ook eigen verantwoording

De klacht dat vuilnis te laat wordt opgehaald, weerlegt de gemeente eveneens. Saver houdt zich aan de afgesproken inzameldagen en grof vuil kan op afspraak worden meegenomen door hetzelfde bedrijf. Bewoners van Gageldonk worden dus zeker niet achtergesteld, vindt de gemeente, en net als alle inwoners van de gemeente serieus genomen. Het schoonhouden van de wijk moet echter wel worden gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waar ook de bewoners een bijdrage aan dienen te leveren.

Stockfoto: Pixabay / Hans Braxmeier