Bewoners: Jordaensstraat ‘vergeten’ bij herbestrating

NIEUW-BORGVLIET  – Bewoners van de Jacob Jordaensstraat in Nieuw-Borgvliet zijn boos. Zij onvingen vandaag een brief van de gemeente met daarin een overzicht van de gefaseerde aanpak van straatonderhoud in de wijk, die op 9 november van start gaat. Straatbewoner Bas Wilhelm ontdekte dat zijn straat buiten de boot valt. En dat is tegen het zere been van hem én van de overige straatbewoners. Reden waarom hij namens de 17 huishoudens in de straat de politiek aanschrijft en de heren en dames wijst op hun verantwoordelijkheid: de herbestrating van óók hun straat was al jaren geleden toegezegd. En belofte maakt schuld…

"U moet weten dat het plan om de wegen aan te pakken en af te maken alweer meer dan 5 jaar oud is. Al vijf jaar, of misschien al langer, is de ene helft van de wijk voorzien van de mooie nieuwe bestrating", schrijft straatvertegenwoordiger Wilhelm aan alle raadsleden en wethouders. "De andere helft bleef maar achter vanwege het oogpunt de er nog veel verbouwingen plaats moesten gaan vinden."

Verpaupering

De gemeente doet er wel heel lang over om ook de overige straten van nieuwe bestrating te voorzien, zo stelt de straatvertegenwoordiger, waardoor in de loop der jaren er meer en meer verpaupering is ontstaan. "Nu is het zover en dan blijkt dat straks de hele wijk voorzien zal zijn van het prachtige nieuwe rood zwarte wegdek, behalve mijn straat. Onze straat die door de jaren heen al zoveel te lijden heeft gehad van al die zware machines die men inzette om mooie nieuwe gebouwen te kunnen neer zetten of parken aan te leggen."

Infrastructuur in één keer aanpakken

Wilhelm richt zich direct tot de politici: "Is er nu niemand van jullie die heeft bedacht dat als de infrastructuur van een wijk nu helemaal af wordt gemaakt? Dat het goedkoper is om alle resterende straten in eens te doen en de bewoners van die wijk het gevoel te laten behouden dat zij daadwerkelijk bij de wijk horen? En zich dus niets gediscrimineerd hoeven te voelen omdat zij schijnbaar nog niet mee mogen doen aan de mooie geplande vernieuwing."

Meenemen in plan van aanpak

Hij besluit met een dringende oproep aan de raadspolitiek: "Beste leden van het college en de raad, zou u alstublieft nog eens willen kijken naar het plan en de mogelijkheid willen overwegen om ook onze straat mee te nemen in uw 4-fase plan van aanpak."

Fotobijschrift: De bestrating van zowel het wegdek als het trottoir van de Jacob Jordaensstraat laat te wensen over. Het intensieve gebruik heeft z'n tol geëist en de bewoners eisen een goede bestrating zoals die ook elders in de wijk is aangelegd. Op de foto's is de overgang van de oude naar de nieuwe bestrating goed te zien. (Foto's: Bas Wilhelm)