Bewoners teleurgesteld over doorzetten bouwplannen Fort Pinssenweg

BERGEN OP ZOOM – Er is werkelijk niets veranderd! Teleurgesteld spreken buurtbewoners de gemeenteraadsleden toe over de bouwplannen aan de Fort Pinssenweg. Een jaar geleden stemde de gehele raad een uitbreidingsplan weg; de aanvankelijk geplande ontwikkeling van 10 woningpercelen mocht niet uitgebreid worden met vier exra woningen. Vervolgens heeft de Raad van State dit raadsbesluit teruggedraaid -want onvoldoende gemotiveerd- en komt de kwestie nu opnieuw terug op het bordje van de gemeente. Nu ligt er een alternatief voorstel van het college: geen vier maar drie extra woningen. "We zijn faliekant tégen", zo zegt Leon van Loon, die namens bewoners spreekt. "Er is geen enkel vooroverlag met ons geweest." Deze maand moet de gemeenteraad een hernieuwd besluit nemen en omwonenden hadden donderdagavond de kans hun mening te geven.

Leon van Loon, die namens omwonenden spreekt, kan er niet over uit, "Het is heel raar. De provincie komt in 2010 met een plan voor tien woningen aan de Fort Pinssenweg", zegt hij. "Vervolgens wordt in 2016 besloten om het plan te veranderen. Geen tien, maar veertien woningen. De Bergse gemeenteraad keurt het plan in 2017 af en de provincie gaat in beroep tegen het eigen plan dat ze in 2010 via de Ruimte voor Ruimte CV heeft gemaakt. Wie is hier nu de baas? De raad, het college of de provincie?" Van Loon vermoedt dat 'op het provinciehuis men eurotekens in de ogen heeft."

Leegstaande panden

Ook directeur Sinke, van de Ruimte voor Ruimte CV, was in de raadszaal aanwezig om de commissie een toelichting te geven: hij stelt dat de nu voorgedragen oplossing -netto één perceel minder- recht doet aan de doelstellingen aan de provinciale doelstellingen: lelijke, leegstaande stallen slopen voor kwalitatief goede woningen.

Aanvaardbaar

Het college vindt de keuze ruimtelijk aanvaardbaar", zo verduidelijkt een beleidsamtenaar aan de commissieleden. "We zijn vanaf 2008 bezig om het gebied te ontwikkelen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een bundeling van diverse initiatieven waarover de raad in 2010 een besluit heeft genomen." Het zou gaan om een 'privaat project' van de Ruimte voor Ruimte CV, waarvan de gemeente geen participant is. "Als we nuchter kijken naar alle bezwaren, dan zijn we met dit nieuwe voorstel tegemoet gekomen aan alle belangen." Zo hoeven auto's niet per se op straat te staan. "De tuinen zijn diep genoeg voor twee auto's op eigen terrein."