Bewoners uiten zorg over verkeersveiligheid Markiezaatsweg

Al meer dan tien jaar geleden zijn ze beloofd maar tot nu toe niet geplaatst: de verkeerslichten bij de kruising met de Zuiderdreef. (Tekst en foto: KijkopBergenopZoom.nl)

BERGEN OP ZOOM – De verkeersveiligheid bij de Markiezaatsweg laat te wensen over, zo vinden diverse bewoners van wijk De Markiezaten. Donderdagavond spreken vier omwonenden de gemeenteraad toe waarbij ze hun zorgen uiten. De grootste zorg is er over de ontbrekende verkeerslichten aan de Zuiderdreef, en de onoverzichtelijke verkeerssituaties.

Omwonende Lems heeft naar zijn zeggen een "redeljk goed uitzicht over de wijk, en met name over de gevaarlijke oversteek bij de Markiezaatsweg". Hij wil het aanrijpunt versmallen naar één rijpunt en de kruising vervangen door een rotonde. Ook zijn er verkeerslichten nodig bij de Sportlaan, stelt hij. Deze zouden in 2011 al zijn toegezegd maar zijn nooit geplaatst. Tevens zouden de wel aanwezige verkeerslichten bij de Lidl, aan de laan van Borgvliet, langer op groen moeten blijven. Er ontstaan nu namelijk lange files in de ochtendspits. Daarnaast wordt er bij gladheid in de wintermanden te weinig gestrooid bij de Sportlaan, zo constateert Lens.

Agressie

Jacqueline Tak is bewoonster van de Strandkrab, "Wij wonen er nu tien jaar en de afgelopen acht jaar is er de indruk gewekt dat er stoplichten zouden komen ana de Zuiderdreef en die zijn er nog steeds niet." De Markiezaatsweg wordt steeds drukker, en het is volgens haar steeds moeilijker om de weg vanuit de wijk op te draaien met de auto. "Dat wekt ook behoorlijke agressie op in het verkeersgedrag", stelt ze. "Al met al een niet zo fijne situatie." Stoplichten zouden volgens haar 'heel prettig zijn'. "Maar een rotonde nog veel beter."

Onveilige situaties

Christa Dijkhuizen is eveneens bewoonster van deze straat en woont er samen met haar man en dochtertje. 's Morgens zet zij haar kind af op school en dan moet ze langs de af- en aanrijdende personenbussen rijden die rond die tijd op de weg zijn. Het zicht wordt hier verhinderd door de bussen vanuit de linkerkant en rechts door een blinde stenen muur. "Dat betekent dat ik met mijn kleine autootje sta te wachten op bussen bij het kruispunt, terwijl er achter mij mensen staan te toeteren." Er wordt bovendien, ondanks verkeersborden, te hard gereden. "Het betekent dat je vanuit stilstand mee moet rijden met verkeer van 70 tot 80 kilometer per uur, en dat levert onveilige situaties op. Dat is niet fijn met een kindje aan boord", zegt ze. Ook vanuit de Lidl is het vrijwel onmogelijk om de Markiezaatswet op te draaien richting Zuiderdreef, met een scherpe bocht naar rechts. "En dat levert agressieve reacties op, waarbij automobilisten zelfs inhalen op het kruispunt omdat ze vinden dat je te langzaam rijdt."

Verontruste reacties

De laatste inspreekster zegt regelmatig contact gezocht te hebben met de ambtelijke dienst van de gemeente, maar zonder enig resultaat. Vanuit de commissie worden die geluiden met verontrusting ontvangen. "Hoe kan het het gebeuren, dat er op het stadskantoor besluiten worden genomen achter de rug van bewoners om, zonder dat deze erbij betrokken worden?" Commissievoorzitter Peter van den Ouden verwijst de raadsleden naar de vergadering van 3 april, waarop het thema uitvoerig besproken zal worden.