Bewonersplatform Fort-Zeekant officieel gelanceerd

BERGEN OP ZOOM – Woensdagavond is in woonzorgcentrum Stuijvenburgh het nieuwe bewonersplatform voor Fort-Zeekant gepresenteerd. De intenties en toekomstdoelen: een actieve, verbonden, leefbare en sociale wijk. De betrokken buurtbewoners hebben er veel zin in!

Er was lange tijd een wijkcommissie Fort-Zeekant, opgericht in 1977, maar die is niet langer actief. Toch is er op allerlei manieren behoefte aan verbondenheid en activiteiten. Daarom besloten Stadlander, WijZijn Traverse en de gemeente vorig jaar om te kijken of het lukte een nieuw bewonersplatform op te zetten. Ze vonden een aantal buurtbewoners die enthousiast werden en zo ontstonden een vierkoppig bestuur en twee commissies, voor activiteiten en communicatie.

Hulp is welkom

Voorzitter van het kersverse initiatief is Regina van den Kieboom, geflankeerd door secretaris Hans Verel, penningmeester Rob Langenberg en kaderlid Lena den Heijer. Ze zijn nog bezig de organisatie wat meer handen en voeten te geven en kunnen daarbij ook zeker nog hulp gebruiken, het liefst van wijkbewoners natuurlijk. Het nieuwe bewonersplatform wil de leefbaarheid in Fort-Zeekant gaan bevorderen, onder meer door activiteiten te organiseren en bewoners met elkaar in contact te laten komen, maar ook door als gesprekspartner en belangenbehartiger op te treden richting allerlei organisaties. Verder is een belangrijk streven de onderlinge communicatie in de buurt te bevorderen, onder meer met een eigen website, social media en een WhatsApp-groep.

Op dreef

Met als thema ‘Fort-Zeekant op dreef’ is een campagne-idee gelanceerd dat de wijk positief op de kaart moet zetten. “Fort-Zeekant bruist!”, stellen de initiatiefnemers. Er gebeurt al van alles en daar wil het platform het nodige aan toe gaan voegen, van gezellige samenkomsten tot serieuzere zaken als handhaving en veiligheid in de openbare ruimte. Iedere buurtbewoner moet zich welkom maar ook echt thuis kunnen voelen.

Meer weten of meedoen? Check deze Facebookpagina eens.