Bezoek hoge afgezant Unesco aan Bergen op Zoom

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – Onze stad kreeg gisteren hoog bezoek in de persoon van  Mr. Imran Bokhi, hoge afgezant van de Unesco in New York.  De heer Bokhi is als Human Behaviour Researcher werkzaam over de hele wereld.  Zijn specialiteit is onderzoek naar niet-alledaags gedrag binnen besloten leefgemeenschappen. Na eerder onderzoek bij de MERANTI-stam in het Amazone-gebied, lijkt nu Bergen op Zoom de focus te zijn voor een nadere Unesco-inspectie!

Uit eerdere publicaties blijkt dat de heer Bokhi in het bijzonder geïnteresseerd is in voorouderverering, afwijkend kleedgedrag en apart textielgebruik, het aanbidden van totemdieren en ander, lastig verklaarbaar gedrag. De verwachting is dat in de komende dagen nog meer VN-vorsers zullen neerstrijken in onze stad om de heer BOKHI te assisteren bij een breed opgezet volksonderzoek. 

De VN-gezant was echter onbereikbaar voor enige toelichting en ook de heer Hazen, eigenaar van hotel De Draak, weigerde informatie over zijn hoge gast te geven.  Slechts de bekende Amerikaanse vlag aan de gevel verraadt dat de internationale aandacht de komende tijd op onze stad gericht zal zijn!