Bezorgde burgers wandelden mee met ‘Bomenkap, Nee!’

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Afgelopen donderdag liepen ruim honderd bezorgde burgers mee met de last-minute georganiseerde 'Bomenkap, Nee!' wandeling. Zij kregen met eigen ogen de gevolgen van de geplande bomenkap te zien. “Bijzonder (en) teleurstellend”, zo omschreef boswachter Erik de Jonge deze plannen.

Rob en Marc Luijkx van belangengroep Samenwerkend Belang Brabantse Wal brachten de wandelaars op de hoogte van het plan en de laatste ontwikkelingen. TenneT wil 20 voetbalvelden aan bos kappen voor de nieuw te plaatsen 380kv elektriciteitsmasten. Dit terwijl de reeds bestaande ondergrondse leidingstraat uitermate geschikt is en nog voldoende ruimte heeft.

Boswachter Erik de Jonge heeft geen goed woord over voor het plan. Hoe kan een bos dat op de hoogste Europese Natura 2000 beschermingslijst staat voor zoiets moeten wijken? Ook is er zeer recent enorm veel geld gestopt in de Natuurpoort, waar deze bomenkap dwars doorheen zou gaan lopen. Dat het ondergronds brengen van het elektriciteitsnetwerk meer geld zou kosten, trekt de boswachter sterk in twijfel. Sterker nog deze optie is door TenneT blijkbaar niet onderzocht.

Het initiatief ligt nu bij Gemeente Bergen op Zoom

In de raadsvergadering van dinsdag is er een motie tegen het plan ondertekend door alle politieke partijen. De Gemeente neemt dit mee naar het overleg van samenwerkende overheden. Hieruit zal een regionaal advies geschreven worden, dat eind van deze maand bij de Minister van Economie en Klimaat aangeleverd moet zijn. Dit is het moment om het huidige plan te verwerpen en het ondergrondse alternatief onder de aandacht te brengen. Als dit inderdaad wordt aangenomen, zal er een nieuw onderzoek opgestart worden en bestaat de kans dat het met honderd jaar oude bomen begroeide bos blijft staan.

Hoe meer handtekeningen, hoe meer impact!

De belangengroep roept nog steeds iedereen op om de petitie te tekenen en zoveel mogelijk te delen. Deze is te vinden via deze link. “Hoe meer handtekeningen we hebben, des te meer impact zal de petitie hebben", zegt Rob Luijkx. De laatste ontwikkelingen worden zo veel mogelijk gedeeld op de website van het comité en op de Facebookpagina van de belangengroep.

Belangengroep Samenwerkend Belang Brabantse Wal
De belangengroep is opgericht door bezorgde burgers en belanghebbenden die willen voorkomen dat er 20 hectare bos in Bergen op Zoom gepakt wordt, vanwege het nieuw aan te leggen elektriciteitsnet.

Foto's: Samenwerkend Belang Brabantse Wal