Bezuinigingen, zo kan het ook (2)

Column Joost mag het weten

Vorige week gaf ik al enkele alternatieven waarmee pijnlijke bezuinigingen op het minimabeleid en het fors verhogen van de OZB voorkomen kunnen worden. Door eerst de personele kosten omlaag te brengen. Zoals afgesproken in het Focusakkoord. Maar er is nog een ander aspect: een realistisch investeringsvolume.

Vorige week gaf ik al enkele alternatieven waarmee pijnlijke bezuinigingen op het minimabeleid en het fors verhogen van de OZB voorkomen kunnen worden. Door eerst de personele kosten omlaag te brengen. Zoals afgesproken in het Focusakkoord. Maar er is nog een ander aspect: een realistisch investeringsvolume.

Met investeringen doel ik op de financiële betekenis van het woord. Dus ergens geld aan uitgeven in jaar 1 en dat dan afschrijven in drie, vijf of soms wel zestig jaar. Bedrijfseconomisch volstrekt normaal, maar in een politieke context betekent het ook dat een bestuurder goede sier kan maken door veel geld uit te geven, terwijl de rekening door de volgende generaties wordt betaald.

In 2018 is de gemeente gaan werken met een systematiek van zogenoemde moederkredieten. Niet meer een onoverzichtelijke lange lijst van allerlei kleine postjes, maar drie overkoepelende groepen: bedrijfsvoering, vastgoed en openbare ruimte. Om te voorkomen dat de schuldenlast verder zou toenemen door bovenmatige investeringen mocht het totaal van de investeringen niet meer zijn dan de afschrijvingen, een bedrag van 8,5 miljoen euro per jaar. Dat werd het plafond.

Een keurige systematiek om grip op dat deel van de financiën te houden. Echter, met één politieke weeffout: een aantal kredieten waar eerder besluitvorming over had plaatsgevonden werd aangehouden en niet onder dat plafond van 8,5 miljoen gebracht. Het meest aansprekende voorbeeld betreft de nieuwbouw voor de bouwclubs. Inmiddels is dat krediet geschrapt, het kon ook niet anders. 

Daarnaast blijkt de afgelopen jaren dat de gemeentelijke organisatie niet in staat was om binnen dat “moederkrediet” voor de vastgestelde 8,5 miljoen te investeren. Dat bedoel ik hier neutraal en constaterend, zonder kwalificatie. Om 8,5 miljoen te investeren heb je doorgaans simpelweg handjes nodig. Projectplannen die geschreven moeten worden. Een team die er uitvoering aan geeft. Leveranciers die erbij betrokken moeten worden. Dat lukte niet in die omvang.

Tot op heden leeft het college en de ambtelijke top in de illusie dat die niet gerealiseerde investeringen ingehaald kunnen worden. Inmiddels gaat dat om een pot van meer dan 4,5 miljoen euro. Men houdt heel erg vast aan die kredieten, alsof een soort verworven recht is.

Voor de rioleringen geldt iets soortgelijks. Omvangrijk, daar gaan miljoenen in om. Jaarlijks is er een investeringsvolume van 6,3 miljoen voor beschikbaar. In de praktijk lukt het om 4 tot 5 miljoen te realiseren. Toch staat er 6,3 miljoen in de boeken.

Alles bij elkaar is dat lucht die uit het systeem moet. Niet om te beknibbelen op nuttige dingen. Er zit immers een flink risico als je onvoldoende vervangingsinvesteringen aan bijvoorbeeld de riolering pleegt: daarmee gaat de kwaliteit ervan achteruit. Wel is een realistisch investeringsvolume nodig, dat ook echt gerealiseerd kan worden. Met een duidelijke prioritering. Anders is het een papieren werkelijkheid waarmee je je nog eens extra arm rekent. Dat zich nodeloos doorvertaalt in indicator van de schuldenlast. 

Arm is Bergen op Zoom toch al wel. Daar hoeft niet nog een fictieve boekhoudkundige last bovenop. Een realistisch investeringsvolume voorkomt bokkensprongen zoals het slopen van het minimabeleid en de 25% ozb verhoging.

Volgende keer deel drie in de rij hoe het anders en beter kan. 

Over Column Joost mag het weten

Joost Pals schrijft in zijn column over het financiële wel een wee van de gemeente Bergen op Zoom. Hij is gemeenteraadslid en financieel woordvoerder namens de VVD. In zijn columns legt Joost Pals uit over financiële onderwerpen en geeft hij duiding bij de actuele gebeurtenissen. De poging om de gemeentelijke financiën op orde te brengen vormt daarbij een rode draad.

KijkopBergenopZoom.nl staat neutraal tegenover de Bergse politiek en heeft geen voorkeur voor een politieke partij. Het staat gemeenteraadsleden vrij om artikelen met hun visie in te sturen. Wanneer deze gaan over onderwerpen waar de politiek mee te maken heeft en deze relevant zijn, zal KijkopBergenopZoom.nl deze plaatsen. Dit alles onder verantwoording van de inzender.