Bezuinigingen, zo kan het ook (3)

Column Joost mag het weten

De komende twee weken debatteert de gemeenteraad over de bezuinigingen. In het laatste deel van dit drieluik geef ik nog een aantal alternatieven die minder pijn doen voor de inwoners en ondernemers van onze gemeente.

Het afslanken van de ambtelijke organisatie. Dat is nodig en dat kan ook. Eerder noemde ik al besparingen op het budget voor inhuur bij ziekte en het tijdelijk schrappen van het opleidingsbudget. Nu de wendbaarheid.

De gemiddelde leeftijd van de ambtenaren in Bergen op Zoom is vrij hoog. Best wat medewerkers gaan snel met pensioen. Komend jaar geeft dat samen 1 miljoen euro aan personele kosten die komen te vervallen indien die plekken niet opnieuw worden ingevuld. Tijdelijke contracten die aflopen: 2 miljoen euro bij elkaar. Ook nemen mensen zelf initiatief om een andere baan te zoeken. Op basis van de cijfers in de afgelopen jaren gaat dat om zo’n 1,5 miljoen euro. Dat geeft een wendbaarheid van 4,5 miljoen euro. Alleen al door natuurlijk verloop. Dus zonder iemand pijn te doen.

Natuurlijk zul je niet elke vrijkomende plek kunnen laten vervallen, maar 4,5 miljoen euro geeft wel substantiële ruimte om pijnloos af te slanken. Daarbij is 4,5 miljoen beduidend meer dan de 1,6 miljoen euro in het voorstel van het college. Een realisatie van 3 miljoen moet gewoon goed haalbaar zijn.

Er zit echt schrikbarend veel lucht in de organisatie. Ik heb het college vragen gesteld over de personele kosten van De Maagd en het Markiezenhof. Afgelopen vrijdag kwam daar antwoord op. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat het Markiezenhof toe kan met 1/3 deel van de personele begroting! Een besparing van 9 ton op een totaal van 1,4 miljoen. Pas nu wordt daar, onder druk, iets mee gedaan. Voor De Maagd geldt dat soortgelijk. Daar gaat het om nog eens 5 ton. Hallucinant. Reden om daar dieper op in te gaan: wordt vervolgd.

Minder personeel is ook minder huisvesting. Het voorstel is al gedaan om het voormalige VGZ gebouw van de hand te doen. Een goed plan. Minder werkplekken en inschikken, niks mis mee.

Als toegift nog wat losse posten waarop besparingen goed mogelijk zijn:

Het beperken van de vergoeding voor reiskosten voor raad, college en ambtelijke organisatie. Het beperken van het beschikbare budget voor de raadsfracties. Fracties gebruik laten maken van het stadskantoor, zodat het fractiehuis vrij beschikbaar komt voor andere doelen.

Goede zorgvoorzieningen zijn van belang, absoluut, maar niet elke jeugdige hoeft gemedicaliseerd te worden. Er zijn genoeg dingen die binnen de opvoeding thuis horen of op school. Dat hoeft niet allemaal per se tot een “rugzakje” te leiden. Een spreekwoordelijke schop onder de kont doet vaak wonderen.

De subsidie aan Gebouw T in rap tempo afbouwen en commercialiseren. Daarmee wordt bovendien valse concurrentie met de horeca ongedaan gemaakt.

Meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid levert niet alleen geld op door verkoop van grond, maar ook door extra ozb. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld 65 hectare bedrijventerrein dan gaat het om forse bedragen. De kern van dit drieluik: het is helemaal niet nodig om de pijn bij inwoners en ondernemers te leggen. De ozb hoeft helemaal niet met 25% omhoog. Het minimabeleid hoeft niet te worden gesloopt. Er is ruim voldoende alternatieve ruimte: de gemeente moet eerst orde op zaken stellen in eigen huis en kritisch kijken naar de apparaatskosten.

Over Column Joost mag het weten

Joost Pals schrijft in zijn column over het financiële wel een wee van de gemeente Bergen op Zoom. Hij is gemeenteraadslid en financieel woordvoerder namens de VVD. In zijn columns legt Joost Pals uit over financiële onderwerpen en geeft hij duiding bij de actuele gebeurtenissen. De poging om de gemeentelijke financiën op orde te brengen vormt daarbij een rode draad.

KijkopBergenopZoom.nl staat neutraal tegenover de Bergse politiek en heeft geen voorkeur voor een politieke partij. Het staat gemeenteraadsleden vrij om artikelen met hun visie in te sturen. Wanneer deze gaan over onderwerpen waar de politiek mee te maken heeft en deze relevant zijn, zal KijkopBergenopZoom.nl deze plaatsen. Dit alles onder verantwoording van de inzender.