Bezwaren verworpen: huisvesting jongeren Bosstraat gaat door

De winkelpanden van het vroegere Klein Duimpje in de Bosstraat worden, als het aan Memo ligt, omgebouwd tot wooneenheden voor jongeren met psychiatrische zorg. 

BERGEN OP ZOOM – Het college van B&W heeft de bezwaren verworpen, die onder anderen door onwonenden zijn ingediend tegen de begeleide huisvesting van jongeren in de Bosstraat. Dat heeft wethouder Annette Stinenbosch bekendgemaakt. Het gaat om vier wooneenheden voor jongeren met psychatrische zorg in de twee voormalige winkelpanden van Klein Duimpje, die tot appartementen worden omgebouwd. Ook komen er tien tijdelijke woonruimtes aan de zijde van de Lindenbaan. Met het besluit gaat het college in tégen de adviescommissie, die voorziet dat de huisvesting tot mogelijke overlast zou kunnen leiden. 

Wethouder Stinenbosch ziet echter voordelen voor de omgeving. De monumentale panden aan de Bosstraat zijn volgens haar zwaar onderkomen en met de ombouw tot wooneenheden worden ze tevens gerestaureerd; daarmee zou het aanzien van de Bosstraat aanmerkelijk verbeterd worden. De lokale bewondsvrouwe onderschrijft niet de opvatting van de Commissie van Bezwaarschriften, dat een dergelijke concentratie belastend zou zijn voor de straat.

Afsprakenkader

Overlast zou voorkomen worden doordat de gemeente een zogeheten 'afsprakenkader' is overeengekomen met Memo, de exploitant van de eenheden. Ook zal er nadrukkelijk gecontroleerd worden of de gemaakte afspraken wel worden nagekomen. Wel stelt Stinenbosch, dat het huidige aantal wooneenheden ook het maximum is. Het gaat om woningen voor jongeren van 16 tot 26 jaar, die in de fase zitten vóór zelfstandig wonen. Met het collegebesluit lijkt de weg vrij voor de verbouwing van het pand; tenzij de bezwaarmakers besluiten om naar de rechter te stapppen en het besluit juridisch aan te vechten. Wethouder Stinenbosch heeft daarover 'nog geen signalen ontvangen'.