Biebboeken straks in de foyer van De Maagd?

BERGEN OP ZOOM – Bibliotheek Het Markiezaat moet opnieuw bezuinigen. Het gaat deze keer om ongeveer een ton en is het gevolg van het feit dat de totale cultuuruitgaven van de gemeente teruggeschroefd zijn. Wethouder Arjan van der Weegen ziet echter eerder kansen dan bedreigingen.

"We zijn in vruchtbaar overleg over een gezonde toekomst voor deze organisatie", vertelt de wethouder. "Daarbij kijken we naar andere en nieuwe invullingen, met natuurlijk als doel de kwaliteit te bewaken en liefst ook ontslagen te voorkomen." Het kan wel zijn dat mensen straks andere taken of functies aangeboden krijgen, blijkt uit zijn verhaal. Ook wordt er gekeken naar andere locaties en een nieuwe benadering van de doelgroep.

Minder panden, breder aanbod

Een goede optie zou zijn om de bibliotheek onderdeel te maken van het cultuurbedrijf, legt Van der Weegen uit. Een eigen locatie is eigenlijk zonde, aangezien er de nodige panden overdag niet of amper gebruikt worden, terwijl er ruimte genoeg is. De foyer van schouwburg De Maagd is er een voorbeeld van. Het zou behoorlijk wat kosten schelen als er geen of minder panden gehuurd hoeven worden, terwijl het aanbod toch hetzelfde blijft of zelfs meer nog richting de doelgroep komt. Er zijn veel ouderen onder het lezende publiek. Waarom niet boeken halen en brengen, met mensen die vanuit de Participatiewet worden ingezet?

Al deze ideeën zijn inzet van de besprekingen met verschillende betrokkenen, vertelt een zichtbaar enthousiaste wethouder; "Steeds vaker blijkt uit onderzoeken dat een goede mix van lezen, cultuur, bewegen, muziek en onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen." Dit zou een prima stap zijn in een breed aanbod dat ook nog eens kosten bespaart, is de mening van het college.