Bij Bravis heeft elke patiënt met kanker een life coach

INGEZONDEN MEDEDELING

WEST-BRABANT – Patiënten met kanker hechten groot belang aan een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis. Zo blijkt uit landelijk onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NKF). Helaas blijkt dat vaak nog onvoldoende geregeld. Bij de start van het Oncologie Centrum in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal is het bieden van een vast aanspreekpunt en ondersteuning voor elke patiënt één van de belangrijkste uitgangspunten geweest.

Aan het onderzoek van het NKF namen ruim 4300 (ex) kankerpatiënten deel. Een kwart van hen heeft aangegeven helemaal geen vast aanspreekpunt in het ziekenhuis te hebben en een derde ontvangt geen informatie over ondersteuning bij omgaan met de ziekte, behandeling en de gevolgen daarvan.
“Mensen met kanker hebben juist behoefte aan emotionele steun en informatie over begeleidingsmogelijkheden,” benadrukt Mariët Raatgever, programmanager en life coach in het Bravis Oncologie Centrum. “Als je kanker krijgt, raakt dat niet alleen je lijf. Het heeft invloed op heel je leven. Er komen zoveel vragen los: wat betekent dit voor mijn kinderen, hoe gaat mijn partner reageren, kan ik nog wel blijven werken? In het Oncologie Centrum streven we ernaar om niet alleen de best mogelijke behandeling tegen kanker te bieden, maar ook de patiënt te ondersteunen op alle gebieden waar het hem/haar raakt.”

Eigen life coach

Mariët vervolgt: “Elke patiënt krijgt in het Oncologie Centrum hulp en ondersteuning van een eigen life coach. Dat is een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige, die de patiënt tijdens zijn ziekteproces ondersteunt, informeert en een vertrouwd aanspreekpunt is. Samen met de patiënt brengt de life coach ook in kaart wat voor de patiënt belangrijk is: waar wil de patiënt energie voor hebben om te blijven doen en wat baart de patiënt zorgen en kost dus energie?” Op dit moment kent het Oncologie Centrum 20 life coaches.

Twaalf leefgebieden

Om de patiënt naast advies en een luisterend oor de beste ondersteuning te kunnen geven heeft het centrum twaalf leefgebieden benoemd. Mariët: “Dit zijn gebieden waar de ziekte kanker vaak impact op heeft, zoals emoties, relaties, kinderen, omgeving, uiterlijke veranderingen, werk en sport. Voor de leefgebieden zijn toolboxen ontwikkeld boordevol informatie, links naar websites en adressen waar patiënten terecht kunnen voor extra ondersteuning.

Het Oncologie Centrum biedt zelf ook extra zorg en begeleiding op deze leefgebieden. Zo zijn een diëtiste, psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut en revalidatiearts verbonden aan het centrum. Ook is er een bedrijfsarts consulent oncologie waar patiënten terecht kunnen voor vragen en problemen op het gebied van werkhervatting. Op deze manier bundelt het oncologisch team de kennis en krachten om goede zorg en aandacht voor het leven bij elkaar te brengen.