Bijeenkomst Natuurpodium over klimaatverandering en ‘water in de tuin’

BERGEN OP ZOOM – Het Natuurpodium Brabantse Wal organiseert, samen met de gemeente Bergen op Zoom, een expertsessie over duurzaamheid. De sessie op woensdag 20 januari is bedoeld als bewustwordings- en inspiratiemiddag over het omgaan met klimaatverandering. Het thema van deze expertsessie is ‘water in de tuin’. Iedereen is van harte welkom om de sessie bij te wonen; het is wel nodig om vóóraf aan te melden.
 
Het klimaat verandert, het regent in de toekomst vaker en harder. Dat betekent dat we moeten zoeken naar duurzame oplossingen om te zorgen dat het regenwater goed weg kan lopen en tuinen en straten niet blank komen te staan. Samen met experts vanuit de gemeente, het waterschap, hoveniers- en waterbedrijven wordt er kennis gedeeld en gebrainstormd. Er wordt gekeken welke initiatieven er mogelijk zijn. Wethouder Yvonne Kammeijer is hierbij aanwezig. (Foto: Natuurpodium Brabantse Wal)
 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op woensdag 20 januari a.s. in het Natuurpodium Brabantse Wal, van 14.15 uur tot 17.30 uur. Aanmelden voor de sessie kan vóóraf via www.bergenopzoom.nl/expertsessie. Het Natuurpodium is gelegen bij Stayokay ('Klavervelden') aan de Boslustweg 1, postcode 4624 RB in Bergen op Zoom.