Bijkomen met Bea: Een bom onder de evenementen

Bea Demmers beheert het Facebookplatform Bergse -politieke- Zaken en schrijft bij ons de rubriek 'Bijkomen met Bea'. Op haar eigen wijze verwerkt ze politieke en bestuurlijke Bergse kwesties. Vandaag wil ze het hebben over het nieuwe 'Evert'nementenbeleid.

Een bom onder de evenementen

Met een evenementenkalender van zo’n 400 evenementen op jaarbasis lijkt de gemeente dit aantal terug te willen dringen, en wel door een natuurlijk verloop. Het college zet namelijk in op een vergoeding voor de gebruikte locatie. Niet per evenement maar een dagvergoeding waar enorme bedragen mee gepaard gaan. Niet gericht op de door de Gemeente gemaakte kosten -wat ik niet eens zo raar zou vinden- maar de Gemeente wil winst maken. Winst die dan in een subsidiepotje gestopt kan worden om niet-commerciële activiteiten te financieren.

Dit ballonnetje werd vorige maand door Evert Weijs opgelaten en dinsdagavond mochten de organisatoren van evenementen hun zorgen uitspreken. Apart is vooral dat de wethouder aan hen vraagt om met ideeën en alternatieven te komen om zo het gemeentelijke probleem op te lossen, daar komt het eigenlijk op neer. Er zijn te veel kosten, zoals ambtelijke uren, en die moeten ergens vandaan komen. Vorig jaar zou het zijn gegaan om maar liefst 275.000 euro verlies. Logischerwijs willen de organisatoren die kostenberekening wel eens zien. Het zou de gemeente sieren als dat kostenplaatje inzichtelijk werd gemaakt.

Verder vraag ik me af of de gemeente beseft dat de hoge prijzen die zijn genoemd, zoals zo’n 100.000 euro aan pachtgeld voor de ijsbaan op de Grote Markt, doorberekend gaan worden aan de gebruiker. Wat gaat een uurtje schaatsen dan wel niet kosten? Er is ooit een besluit genomen dat de kermisattracties in Bergen op Zoom een dusdanige prijs moeten behouden dat het voor het gros van de inwoners betaalbaar blijft. Gezien de enorme werkeloosheid in onze stad gaan dan nogal wat mensen buiten de boot vallen.

De Foodstoet is een groots festival met een enorm aantal bezoekers. Dit is nu vrij toegankelijk. Zal men daar dan entree moeten gaan heffen om uit de kosten te komen? Hoe gaan we dat doen met de Vierschaar? Wordt dat gezien als een commercieel evenement, er wordt immers entree gevraagd? Het zou zo maar eens kunnen dat het aantal evenementen spontaan minder wordt en we terug moeten vallen op dorpse straatfeesten.

Ik snap wel dat na alle financiële debacles het geld ergens vandaan moet komen. Maar wellicht dat men eens eerst op het Stadskantoor kan kijken. Op jaarbasis zijn wij structureel 1,7 miljoen euro kwijt aan zieke ambtenaren, daar zit dus iets goed fout. Heel lang geleden is al eens aangekondigd dat men onderzoek ging doen naar de toedracht hiervan. Ik heb er nooit meer iets van gehoord.

Als inwoners van Bergen op Zoom moeten we op alle fronten de broeksriem aanhalen doordat gemeentelijke belastingen omhoog gaan, mede door exorbitante uitgaven die diezelfde Gemeente heeft gedaan. Tijd voor die hand in eigen boezem.

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten, gastschrijvers, analisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl