Bijkomen met Bea: Een loze belofte is ook een belofte

Bea Demmers verwerkt op haar eigen wijze politieke en bestuurlijke Bergse kwesties. De vergadering over het binnenstadbeleid leverde weer bijzondere verrassingen op, bijvoorbeeld over het wegblijven van Sterck, maar ook werd ze niet teleurgesteld in haar verwachtingen omtrent uitspraken die even blijven hangen.

Een loze belofte is ook een belofte

Door: Bea Demmers

Dat er in 2015 iets moest gebeuren om de binnenstad uit het slop te trekken, daar was vriend en vijand het wel over eens. Er werd een plan opgesteld dat de naam ‘Brede Aanpak Binnenstad’ meekreeg. En dat was niet het enige wat het plan meekreeg. Er kwam ook 500.000 euro op jaarbasis. Drie jaar later en anderhalf miljoen euro verder, maakt men de balans op.

  • Er zijn bankjes geplaatst in de binnenstad om op te zitten.
  • 12 Toiletten opengesteld voor publiek (dit zijn gewoon bestaande toiletten bij horeca bijvoorbeeld).
  • extra belevingsplekken voor kinderen gerealiseerd (weet niet zo goed waar die zijn gerealiseerd en/of wat ik me hier nou bij voor moet stellen)
  • Er zijn 55 panden gevuld. Gevoelsmatig heb ik het idee dat er net zoveel leegstand nu is als toen men begon.
  • Er zijn 30 ondernemers opgeleid.

Wethouder Patrick van der Velden stelt “dat de Brede Aanpak een succesvol begin heeft gemaakt met de (re)vitalisering van de Binnenstad, dit betekent niet dat het werk ook klaar is. Het vitaal maken en houden van de binnenstad is – in onze snel veranderende wereld – nooit af en het economische en maatschappelijke belang is enorm.” Daarom is vanaf dit jaar 250.000 euro beschikbaar gesteld om in 'afgeslankte vorm' verder te gaan. Van die 250.000 euro gaat 161.000 euro op aan personeelskosten en blijft er 89.000 euro over voor het plan. De wethouder vond dit trouwens goed te verdedigen.

Bij de evaluatie van het rapportage-rapport van het plan gisteravond (aangevraagd door PvdA en Lijst Linssen) waren bijna alle partijen het er over eens dat ze ‘meetbare doelen’ misten in het rapport. Keiharde cijfers ontbreken. Men geeft zichzelf vooral schouderklopjes en daar hebben veel partijen toch wel moeite mee.

Dat de oppositie kritisch is, was natuurlijk te verwachten maar ook coalitiegenoot Peter van den Ouden, van GroenLinks, liet er geen misverstand over bestaan dat hij vraagtekens zette bij het geheel. Hij vroeg zich af wat drie jaar storytelling de stad uiteindelijk had opgeleverd. En wat de toegevoegde waarde was voor de stad dat ondernemers waren opgeleid. Verder miste ook hij keiharde doelstellingen die meetbaar zijn. Hij stelde voor om opnieuw te gaan kijken naar het ‘binnenstadbeleid’. Middelgrote steden hebben het landelijk gezien erg moeilijk wat de invulling van de binnenstad betreft. Lijkt me inderdaad niet zo’n slecht idee, want er gaat echt een bak met geld naar die binnenstad en dan voortborduren op een plan dat al achterhaald is, is niet zo zinvol.

Saillant detail was dat de Ondernemingsvereniging Sterck kennis had genomen van de agenda maar verhinderd was vanwege een bestuursvergadering. Het is ook een kwestie van prioriteiten stellen natuurlijk.

De voorzitter van de vergadering, Gertjan Huismans, had trouwens de grootste moeite om de raadsleden bij de les te houden. De doelstelling van de vergadering wat om het rapport te evalueren, maar heel veel raadsleden begonnen juist ideeën aan te dragen hoe de binnenstad te vitaliseren. Daar hadden ze eerder mee naar het Binnenstadslab moeten gaan.

Tijdens zo’n vergadering zegt altijd wel een raadslid iets dat beklijft omdat het een opvallende uitspraak is. En ook deze keer werd ik daarin niet teleurgesteld. Bij het afsluiten van dit onderwerp wilde Akkaya van GBWP de andere raadsleden nog iets meegeven: “Keiharde doelstellingen formuleren is niet nodig, dat legt teveel druk op personen.” Zou het daarom nu elke keer misgaan? Men doet eigenlijk maar een dotje?

Verkiezingsbeloftes zijn toch ook doelstellingen die je als partij wilt halen. Nu begrijp ik ineens de term ‘loze beloftes’ beter. Als dat het uiteindelijke doel is, is dat behaald! Dat is dan weer een fijne gedachte.

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten, gastschrijvers, analisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl