Bijkomen met Bea: ‘Het komt wel goed schatje’

Bea Demmers verwerkt op haar eigen wijze politieke en bestuurlijke Bergse kwesties. Ze is nog steeds onder de indruk van wat er afgelopen week tijdens twee raadsvergaderingen allemaal voorbij kwam.

'Het komt allemaal goed schatje'

Het was een hele drukke week voor de gemeenteraad. Dinsdag een marathonvergadering van bijna 6 uur! De uitkomst was dat er op de begroting van 2020 een tekort te zien is van 2.1 miljoen euro en dan is er dus al 3 miljoen bezuinigd! En donderdagavond de tweede raadsvergadering van de week.

Door een gezamenlijke actie van omwonenden is het bestemmingsplan ‘Wouwseweg-Ambachtsweg’ in Halsteren gewijzigd. Nou is er niks mis mee dat de Gemeente luistert naar omwonenden (je zou bijna zeggen: ‘Zouden ze meer moeten doen!') alleen zit hier een raar smaakje aan. Deze buurt wil een homogene samenstelling en daar passen geen bewoners bij die recht hebben op sociale huurwoningen. Stadlander gaat hierin mee en besluit koopwoningen vanaf €300.000 neer te zetten. Dit is een bijzonder effectieve manier om grote groepen uit te sluiten.

Maarten van ’t Hof (VVD) had tijdens een commissievergadering bij de totstandkoming van deze wijziging al de nodige vraagtekens gezet. Met name de gestructureerde vorm van protest met een discriminerende geur vond hij onaanvaardbaar. Ik heb de zienswijze, die 260 keer is ingediend, gelezen en die is duidelijk geschreven door iemand met politieke kennis. Ik vraag me af wie zich daar nou voor zou lenen… Al met al kost het wijzigen van dit bestemmingsplan weer de nodige ambtenarenuren, die wij als samenleving mogen opbrengen.

Waar bijna alle fracties hun verontwaardiging over uitspraken was een alinea in een brief die Stadlander had gestuurd: Minder aanwezig zijn in kernen en wijken met sterk eigen sociaal vangnet. We willen niet bijdragen aan kannibalisatie met onze woningen en/of huurders van ‘buiten’ binnenlaten ten koste van de leefbaarheid.” Dit is dus hoe Stadlander denkt over klanten, want dat zijn hun huurders namelijk! Hier lijkt mij dus een gesprekje tussen wethouder en de directie van Stadlander wel op zijn plaats.

De vergadering wás al heel onrustig, doordat de voorzitter enkele keren raadsleden het woord ontnam of het spreken onmogelijk maakte bij het agendapunt over het Gemeentelijk Rioleringsplan. Daarna liep het volledig uit de hand. Er was een motie ingediend door Lijst Linssen, PvdA en Samen 0164, om over dit plan op een later tijdstip te stemmen omdat er volgens hen teveel haken en ogen zaten aan het plan. Al snel bleek dat deze motie het niet ging halen, maar na 1,5 uur gebeurde er iets bizars. Op vragen aan wethouder Harijgens welke rol het Waterschap in dit plan had gehad, las de wethouder een deel van de antwoorden die het Waterschap had gegeven voor. Op dat moment vloog Louis van der Kallen (BSD) op en kwam tot de conclusie dat het Waterschap antwoorden gaf op stukken die de Raad niet had gehad….hierop volgt een schorsing.

Wethouder Harijgens gaf na de schorsing aan dat de raad inderdaad een bijlage niet had gehad maar die had wel ter inzage gelegen op het Stadskantoor. Formeel gezien is dus aan de wettelijk eisen voldaan. Mijn gebit kletterde bijna op het prachtige parket van de raadzaal. Hoe serieus neem je dan de raadsleden? Die mogen er toch blind vanuit gaan dat zij alle stukken toegestuurd krijgen, zou je denken. Ik geef toe: een fout is zo gemaakt met het versturen van een hoop bijlages. Maar zeg dan gewoon ‘sorry, dat is misgegaan’ en niet dat formeel allemaal oké is. Bovendien, nu komt men er toevallig achter. Maar je gaat je wel afvragen: Zou dit vaker gebeurd zijn? Uiteraard is dit heel eenvoudig te tackelen, door in het hoofddocument de bijlages te benoemen, maar dat is wellicht een te praktische oplossing.

Uiteindelijk had de wethouder er geen moeite mee dat er nu alsnog uitstel kwam met betrekking tot stemmen over dit plan. Dus de ingediende motie werd verworpen, om vervolgens om een andere reden precies hetzelfde voorstel toch aan te nemen. Alleen mag je dat dan zo weer niet benoemen. Dat is het spel dat ‘politiek’ heet.

Het laatste agendapunt werd snel afgehamerd, een groot deel van de raadsleden en toehoorders nog in verwarring achterlatend over wat er allemaal was voorgevallen.Gelukkig kon ik daarna op zoek naar de kleefpasta voor m'n gebit en vervolgens weer over tot de orde van de dag. Ik moet sinds donderdag steeds denken aan een reclamezinnetje: “Het komt wel goed schatje.” Misschien moeten we daar maar eens een poster van maken en die in een bijlage rondsturen.

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten, gastschrijvers, analisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl