Bijkomen met Bea: Knallend het nieuwe jaar in

Bea Demmers verwerkt op haar eigen wijze politieke en bestuurlijke Bergse kwesties. Dat levert soms verrassende inzichten op…

Knallend het nieuwe jaar in

Na een hele onrustige oudjaarsavond – de posts hierover op Facebook logen er niet om – schrijft KijkOpBergenopZoom.nl een open brief aan de burgemeester. Hierin wordt een oproep gedaan om nu eens niet met het jaarlijkse persbericht te komen dat stelt ‘dat alles rustig is verlopen’. De brief lijkt effect te sorteren. De burgemeester wil met de bevolking in gesprek, wordt zelfs aangekondigd. De overlast van knalvuurwerk is al maanden aan de gang, maar nu pas lijkt het door te dringen.

Door: Bea Demmers

Burgemeester Frank Petter en wethouder Patrick van der Velden maakten op woensdagochtend een schouwronde door de gemeente. Wat hen met name opviel was dat er nog maar weinig vuurwerkresten waren opgeruimd. Op sommige plaatsen lagen de vuurwerkdozen en -resten hoog opgestapeld. Nou, als dat is wat je opvalt… Dan lijkt het ‘doorlussen’ naar de samenleving me inderdaad nog niet helemaal gelukt. Wat had jullie dan wel niet opgevallen, wanneer jullie die schouwronde in de dagen voorafgaande of op oudjaarsavond hadden gedaan?

De volgende dag konden we het volgende lezen naar aanleiding van de puinhoop die het in Gageldonk was: “Het was flink raak daar”, vertelt gemeentewoordvoerder Erwin Stander. “Er heeft een groep van 20, 30 jongeren rondgehangen met vuurwerk, maar hen aanspreken doen mensen niet zo gauw”. Nou met zo’n uitspraak ‘knalt’ mijn gebit tussen de resten van de opgeblazen afvalbakken. Onder welke steen heeft deze man gelegen? Is dit een slechte grap uit een cabaretvoorstelling? Landelijk waren de afgelopen weken namelijk de berichten niet van de lucht, van mensen die het ziekenhuis zijn ingeslagen omdat men opmerkingen maakte over vuurwerk. Je kijkt dus wel uit! Hier lijkt indirect de verantwoordelijkheid gelegd te worden bij de inwoners, die doodsbang zijn.

Vandaag werd duidelijk dat de aangerichte schade twee keer zo hoog is als vorig jaar, namelijk tussen de dertig- en veertigduizend euro, de bushokjes nog niet eens meegerekend. Daar ga je toch sterretjes van zien?

De gemeente geeft een slordige 3,4 miljoen uit aan welzijnswerk van WijZijn Traverse. Die organisatie loopt in de dagen vóór oudjaar met speciale teams met jongeren rond, om jeugd die vuurwerk afsteekt op andere gedachten te brengen. Maar bewoners komen tot de conclusie dat de raddraaiers niet bereikt worden. Wethouder Andrew Harijgens geeft aan slechts een bestuurder te zijn die uitvoert wat de raad hem opdraagt. Maar hij hoopt dat ook hier de raadsfracties tot het inzicht komen dat het zo niet langer kan. Nou, naar wat ik begrijp wordt hij op z’n wenken bediend want het zou best wel eens kunnen gaan knallen in de raadszaal.

De tijd van de ‘geitenwollensokkenaanpak’ lijkt toch echt voorbij. Wijzen naar de centrale overheid in Den Haag is natuurlijk een zwaktebod. Dus burgemeester: geen zalvende woorden maar krachtige daden. Laat je inwoners niet het slachtoffer worden van groepen jongeren die op dit moment ‘heer en meester’ zijn in de straten -jongeren die echt niet onder de indruk van een ‘gesprekje’ zijn – maar knal er een keiharde aanpak tegenaan. Net als de explosieven die zij zelf gebruiken. U heeft aangegeven dat er hier geen sprake is van een capaciteitsprobleem bij het politieteam in Bergen op Zoom dus kom maar op met dat blauw op straat. Het zou u sieren.

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten, gastschrijvers, analisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl