Bijkomen met Bea: Kortsluiting?

Voortaan heeft Bea Demmers, onder meer bekend van haar onlangs gestarte Facebookplatform Bergse -politieke- Zaken, op KijkopBergenopZoom.nl een eigen rubriek en die heet 'Bijkomen met Bea'. Op haar eigen wijze verwerkt ze allerlei politieke en bestuurlijke Bergse kwesties. Veel leesplezier met haar eerste inzending, die over Burgerparticipatie 10.0 gaat.

Kortsluiting?

Gisteravond stond in de Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie ter bespreking: Stand van zaken 380KV tracé Rilland-Geertruidenberg. Met een goed gevulde publieke tribune ging de vergadering onder de bezielende leiding van Gertjan Huismans van start. Het stond als punt 8b geagendeerd en het is meer dan eens voorgekomen dat belangstellenden uren moesten wachten tot hun onderwerp aan de beurt was. Echter gisteren werd dit punt naar voren geschoven, dus dit valt echt onder het kopje ‘rekening houden met inwoners’.

Door: Bea Demmers

Hoe is het zo gekomen? In 2017 hebben de raadsleden besloten tot de aanleg van het tracé 380KV Rilland-Geertruidenberg, waarbij zij in de veronderstelling waren dat deze leidingen in plaats zouden komen van het huidige 150KV. De raad heeft dus toen een beslissing genomen op onvolledige informatie. Dit kun je de fracties niet kwalijk nemen maar wel diegenen die de informatie hebben achtergehouden. Hoe komt het toch dat mensen die ingehuurd zijn om dit soort informatie te checken en om verder te kijken dan de laatste zin van een voorstel, dit niet opmerken?

Het huidige plan houdt in dat er in het Natura 2000-gebied een enorme bomenkap zal gaan plaatsvinden. Volgens TenneT hoeft er ‘maar’ 120.000 m2 bos gekapt worden. Volgens de actie groep 200.000 m2. In beide gevallen gaat er enorm veel natuur verloren terwijl er geen enkel probleem is om het tracé via de huidige buisleidingenstraat te laten lopen.

GBWP nam als eerste het woord en gaf aan de initiatiefnemer te zijn van een in te dienen motie en hoopte dat die door alle partijen werd onderschreven. Maar toen kwam er een bijzondere opmerking: Aydin Akkaya hoopte dat er op dit agendapunt geen politiek werd bedreven… In Jip en Janneke-taal wil dit zeggen: ‘Mensen, alsjeblieft geen lastige vragen stellen over hoe het in hemelsnaam kan gebeuren dat burgers wél in de gaten hadden dat er een enorme bomenkap zou gaan plaatsvinden maar niemand op het Stadskantoor dit had opgemerkt.'

Want een saillant detail is, dat de gemeente in een eerder stadium wel met mensen uit de Heimolen had gesproken om het tracé onder de grond te laten lopen. Bij de betreffende ambtenaren is toen blijkbaar niet een lampje gaan branden of de vraag opgekomen: ‘Hoe zit het dan eigenlijk met de rest van het tracé?’ Dus ja, ik kan me voorstellen dat de wens werd uitgesproken dit vooral niet uit te zoeken, want dan zou er wellicht wel iemand verantwoordelijk voor moeten worden gehouden…. Dan liever een lesje leren.

Alle partijen spraken hun respect en dank uit voor het enorme werk dat de werkgroep heeft verzet om dit alles onder de aandacht te brengen van iedereen. Wethouder Barry Jacobs gaf aan dat hij pas besefte wat de impact was toen hij vorige week, onder leiding van de werkgroep, door het bos liep.

De wethouder moet nu met een gedegen motivatie de minister adviseren om dit gebied als ‘knelpunt’ te laten oormerken. Dat wil dan zeggen dat men verplicht is om onderzoek te doen naar het ondergrondse tracé. Dit is echter een advies en de minister kan dit naast zich neerleggen. in dat geval start de bezwaarprocedure.

Stel nou dat?

  • Stel dat de Raad in 2017 volledig was ingelicht. Hadden zij dan hun goedkeuring gegeven?
  • Stel nou dat men op het Stadskantoor al in het beginstadium had aangegeven dat men dit niet wilde?
  • Stel dat ze in een eerder stadium al hadden gesproken met de Provincie? Die heeft immers zijn goedkeuring hieraan gegeven.
  • Stel dat deze werkgroep er niet was geweest. Dan was de kap pas opgemerkt op het moment dat de zaag erin ging.

Op het Stadskantoor heeft men op dit dossier geen steken laten vallen, maar de hele trui uitgetrokken! Daar moet je vooral geen lastige vragen over stellen.

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten, gastschrijvers en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl