Bijkomen met Bea: Oemoemenoe

Bea Demmers heeft een eigen Facebookplatform: Bergse -politieke- Zaken, en bij ons de rubriek: 'Bijkomen met Bea'. Op haar eigen wijze verwerkt ze politieke en bestuurlijke Bergse kwesties. Vandaag wil ze het hebben over het met de raad besproken afval-ophaalbeleid.

Oemoemenoe

Gisteravond kwam de raadsmededeling aan de orde met betrekking tot de pilot van één jaar (als proef) inzake de inzamelfrequentie van het restafval, naar eens per vier weken. Kort gezegd is eigenlijk een raadsmededeling: beste raadsleden, dit is ons (college)voorste. Je mag er een plasje over doen maar uiteindelijk beslissen we zelf. En dat ‘plasje’ kwam er…

Door: Bea Demmers

Lijst Linssen vond dat de volgorde compleet verkeerd was en niet alle mogelijkheden waren onderzocht. De partij pleitte om eerst een nulmeting te doen en meer onderzoek naar alternatieven zoals het omgekeerd inzamelen en achteraf scheiden. En dat deze manier van inzamelen in Tholen wel werkt, wil niet zeggen dat dat in de stad ook is. “Luister naar de deskundigen die aangeven dat je het de inwoners niet moeilijker moet maken, maar juist makkelijker.”

Een 0-meting lijkt mij een uitstekend plan. Zo ontdek je bijvoorbeeld in welke wijken bepaalde knelpunten zitten, waar afvaldumpingen plaatvinden, en dergelijke. Wanneer je die gegevens hebt, kun je daar je (afval)beleid op afstemmen.

De PvdA heeft er ook geen vertrouwen in dat dit gaat werken. Er moet ingezet worden op bewustwording en hele goede voorlichting, het liefst in diverse talen. Ook zij zijn bang dat de afvaldumpingen zullen toenemen zoals in Oosterhout het geval is.

Die bewustwording van goede afvalscheiding lijkt mij de eerste stap die je in dit hele proces moet zetten, op die manier creëer je ook draagvlak. En pas wanneer je draagvlak hebt, is er kans dat deze proef gaat slagen. Verder vind ik het bizar dat de richtlijnen voor scheiden nu ook nog niet in diverse talen zijn. In Bergen op Zoom woont een enorme diversiteit aan nationaliteiten, waarbij het niet altijd in de cultuur ingebakken zit om de boel netjes te houden, laat staan afscheiding toe te passen. 

Ook de VVD is van mening dat afdwingen niet gaat werken, je moet juist optimaal faciliteren. Tevens is er behoorlijk wat mis met de huidige voorlichting. Zij zijn bang dat de Gemeente straks meer kwijt is aan het opruimen van dumpingen dat dat het uiteindelijk op gaat leveren.

Naar aanleiding van het betoog van de VVD, waarin gesteld werd dat bv kassabonnetjes niet bij het oud papier mogen, ben ik op zoek gegaan naar de richtlijnen hiervoor. Bij Saver is hierover niks te vinden, althans ik kon het niet vinden. Dus eens gaan kijken op de Gemeentelijke website. Nou heel diep in de website heb ik uiteindelijk gevonden wat wel en geen oud papier is… Dat moet dus duidelijk anders. Wanneer je eigen voorlichting tot nu toe gebrekkig of bijna niet te vinden is, kun je van de inwoners niet verlangen dat zij goed gaan scheiden.

Volgens GroenLinks zal deze proef prima werken wanneer mensen het eenmaal tussen de oren hebben.

Dit vind ik een beetje makkelijk, natuurlijk is er geen woord aan gelogen maar zorg dan ook dat het bij mensen tussen de oren komt.

De SP is van mening dat er aan de voorkant zaken heel goed geregeld moeten worden met betrekking tot luiers en incontinentie materiaal.

Dit lijkt me zonder meer de juiste volgorde, te verwachten problemen moet je vooraf tackelen. Een tweede container erbij lijkt me niet echt wenselijk. Buiten het feit dat dit behoorlijk wat extra kosten met zich mee gaat brengen, zullen luiers en incontinentiemateriaal natuurlijk behoorlijk gaan ruiken. Op diverse plaatsen in de stad hier speciale containers voor wegzetten is maar een gedeeltelijke oplossing. Wanneer een jonge vader of moeder hier luiers gaat weggooien zal dat verder niet echt tot speculaties leiden. In het geval van bijvoorbeeld ouderen, als die deze containers al halen, zullen zij zich toch behoorlijk ongemakkelijk gaan voelen. Incontinent zijn is al een behoorlijke last om te dragen lijkt me, en wanneer je dan bij zo’n container staat heb je waarschijnlijk het gevoel dat iedereen weet dat je wat mankeert.

Samen 0164 zet ook in op gedragsverandering en bewustwording.

Soms heb je niet veel woorden nodig om iets duidelijk te maken.

Steunpunt haalt de absurde afvalverwerking van ziekenhuizen aan. Die alles -van spuiten en infuuszakken tot verband- vermalen en in het riool lozen. En wij moeten dan beter gaan scheiden?

Gelukkig zijn er al een aantal ziekenhuizen gestopt met deze manier van afvalverwerking. Alleen niet vanwege het feit dat er allerlei gifstoffen in het rioolkomen en daarmee in het oppervlakte water terecht komen, maar vanwege bacteriën die hierbij vrijkomen en weer terug het ziekenhuis worden ingeblazen.

GBWP is verdeeld maar geeft wel aan dat goede voorlichting, desnoods met inloopavonden, belangrijk is. Verder geeft de partij aan dat de wethouder per wijk moet kijken waar behoefte aan is.

Inloop- of voorlichtingsbijeenkomsten lijken mij onontbeerlijk. Zorg dan bijvoorbeeld ook voor een berg afval en laat mensen daar scheiden, aanschouwelijk maken werkt immers het beste.

Volgens het CDA is plastic in de restafvalcontainer de grote boosdoener. Mensen die niet goed scheiden gooien teveel plastic weg. Verder zou het goed zijn dat op plaatsen waar veel afval gedumpt wordt bij afvalcontainers, camera’s worden weggezet.

Ik weet niet of wat het CDA hier beweert berust op feiten of een veronderstelling. Wanneer ik op de Gemeentelijke website kijk wat bij wel of geen plasticafval is, gaat het je helemaal duizelen. Dat mensen zich dan gaan vergissen is niet zo gek. Wat betreft die camera’s; dat zou zo’n slecht idee nog niet zijn, alhoewel het probleem zich dan ook kan gaan verplaatsen.

BSD gooide het over een heel andere boeg. Omdat de katten van Louis van der Kallen niet buiten komen en hun behoeften dus niet doen in andermans tuin maar thuis op de kattenbak, heeft hij behoorlijk wat kilo’s afval. Katten lossen eenzaamheid bij ouderen op, maar het word je dus nu onmogelijk gemaakt om katten te houden.

Die kattenbakkorrels intrigeerden me behoorlijk dus ik ben eens gaan kijken wat er wat dat betreft op de markt is en welke populair zijn. Er zijn behoorlijk wat varianten in kattenkorrels, van biologisch afbreekbaar tot giftig en van duur tot goedkoop. Een binnenkat gebruikt ongeveer 60 liter per jaar (€21 tot €96 per jaar). Wanneer men dus naar 100 kg restafval per jaar per huishouden wil is massale euthanasie van binnenkatten wellicht de enige oplossing…en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ligt dan bijvoorbeeld niet op de loer dat mensen, om niet in de financiële problemen te komen, het kattengrit door de wc gaan spoelen?

Na stemming bleek er geen meerderheid in de commissie te zijn voor deze éénjarige proef. Alleen… deze stemming had eigenlijk geen zin, omdat wethouder Andrew Harijgens hier niets mee hoeft te doen. Die gaf aan alle suggesties mee te nemen en hij gaat kijken welke in het traject meegenomen kunnen worden.

We gaan het zien aan welke hand de bestuurder gaat meelopen…aan die van Saver of die van de Raad.