Bijkomen met Bea: Uitstel van executie

Bea Demmers heeft een eigen Facebookplatform: Bergse -politieke- Zaken, en bij ons de rubriek: 'Bijkomen met Bea'. Op haar eigen wijze verwerkt ze politieke en bestuurlijke Bergse kwesties. Deze keer komen de Bergse financiën aan bod.

Uitstel van executie

Wat eraan vooraf ging…In 2004 stond Bergen op Zoom er qua financiën prima voor. Toen bedacht toenmalig burgemeester Peter van de Velden dat het wel een strak plan was om het Nedalco terrein te kopen (voor €70 miljoen) en er een woonwijk weg te zetten.

Tijdens een speciale raadsvergadering ging de Raad akkoord met uitzondering van enkele individuele raadsleden. Achteraf is er uitgebreid onderzoek geweest naar deze aankoop, vanwege een relatie tussen Cosun (het moederbedrijf van Nedalco) aan de ene kant en AM Wonen en Amvest (partners van de gemeente Bergen op Zoom bij Bergse Haven) aan de andere. Dat zou de prijs die de gemeente voor de aankoop van Nedalco moet betalen, hebben opgedreven.

Meerdere partijen hebben later via Wob-verzoeken geprobeerd van alles boven water te krijgen, waarbij zelfs Louis van der Kallen veroordeeld is omdat hij zogenaamde geheime stukken openbaar had gemaakt. Later zou blijken dat deze veroordeling niet terecht is geweest. Dan zie je hoever een college wil gaan om fouten onder de pet te houden.

Bij de gronddeal met Nedalco springen diverse zaken direct in het oog. Zo liet de gemeente vooraf geen volwaardig bodemonderzoek doen. Volstaan werd met enkele rapportjes die Nedalco had laten opstellen en 'verkennende' bodemmonsters die de gemeente toevoegde. In het contract werd afgesproken dat alle kosten van bodemsaneringen voor rekening van de gemeente zijn en dat Nedalco daarvan volledig gevrijwaard is. Deze bodemsaneringskosten werden destijds ingeschat op 360.000 euro. We zijn inmiddels tientallen miljoenen euro’s verder en dan is alleen maar het bovenste laagje weggehaald. Onder een dun laagje plastic zit nog een ongekende hoeveelheid vervuilde grond en daar worden nu huizen opgezet. Ik zou maar een goeie aanvullende ziekenkostenverzekering nemen!

Bijzonder is ook het volgende: Hoewel Nedalco volstrekt vrij was zich te hervestigen of niet, de gemeente moest jarenlang een vervangend (en schoon) terrein voor het bedrijf gereserveerd houden in industriegebied Noordland. Als Nedalco zou besluiten dat terrein te kopen, kon dat voor 59 euro per vierkante meter. En voor het zwaar vervuilde en met puin bezaaide oude terrein betaalt de gemeente Nedalco 667 euro per vierkante meter. Wat betreft het verkopen van grond voor ongekend lage prijzen heeft het college deze traditie voortgezet.

Enfin, Peter van der Velden trekt kort daarna aan z’n stutten en laat een miljoenenstrop achter die steeds hoger en hoger wordt. We zitten nu bijna op een schuld van een kwart miljard euro. En dat merken we in de stad. Die verloedert in rap tempo omdat nergens geld voor is. En daar balen de inwoners behoorlijk van, met name omdat de afgelopen jaren het college heeft ingezet op prestigeprojecten die klauwen met geld kosten, metingen die verkeerd worden uitgevoerd (Randweg Noord) en gronden die voor een grijpstuiver van de hand worden gedaan.

Als ik dan lees dat oud-wethouder Arjan van der Weegen zegt dat “we er financieel helemaal niet zo slecht voor staan” klettert m’n gebit tussen het onkruid. Nou heb ik geen opleiding gevolgd aan Nyenrode, en klaarblijkelijk de beleidsmakers ook niet, maar zelfs ik kan bedenken dat het verkopen van gronden en vastgoed een druppel op een gloeiende plaat zal zijn. En daar komt nog bij dat wanneer je alles in de verkoop gooit er niks meer overblijft voor in de toekomst. Het is geen geheim dat men hier vooral bezig is met kortetermijnvisie, vooral gericht op de volgende verkiezingen, maar er moet toch iemand zijn die een zweem van gezond verstand heeft en op de rem trapt!

Ik kan me voorstellen dat de coalitie geen voorstander is van een Artikel12-gemeente worden. Dat zou namelijk gezichtsverlies betekenen. Bovendien, alle ‘lijken’ van de afgelopen 15 jaar worden dan uit de kast getrokken om inzichtelijk te krijgen hoe het zover heeft kunnen komen. Kan me voorstellen dat sommigen daar klotsende oksels van krijgen.

Uit een enquête die KijkopBergenopZoom.nl heeft gehouden bleek de meerderheid van de inwoners niets te zien in verhoging van gemeentelijke belastingen, wat het geval zou zijn wanneer wij een Artikel 12-gemeente worden. Wat echter blijkbaar weinigen zich realiseren is dat deze belastingen al fors gestegen zijn of gaan stijgen en dat de diensten van de Gemeente alleen maar minder worden. Bij Artikel12 neemt het Rijk een groot deel van de schuld over, het gemeentebestuur komt dan onder een soort curatele te staan. Lijkt mij een win-winsituatie.

Zo ver is het nog lang niet natuurlijk en tegen de tijd dat men echt met de rug tegen de muur staat, zullen waarschijnlijk allerlei voordelen die er nu zijn van een Artikel12-gemeente verder zijn uitgekleed. Hier is namelijk door de overheid de laatste jaren al aardig in gesnoeid. We moeten dus nog even wachten op ‘bijltjesdag’. Voorlopig krijgen we in september of oktober te horen hoe het college nog drie miljoen denkt te kunnen bezuinigen op de komende begroting.

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per se onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag 'geprikkeld' door columnisten, gastschrijvers, analisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl