Bijna 1500 bezwaar gemaakt tegen WOZ-waarde door Bergenaren

Vorig jaar werd in Noord-Brabant ruim 35.400 keer bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde. Naar verhouding ligt het aantal bezwaarmakers in Noord-Brabant iets lager dan landelijk gemiddeld (-1,3%), al zijn er wel grote verschillen per gemeente.

In Bergen op Zoom werd 1.465 keer bezwaar aangetekend. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, op basis van data van het CBS, COELO en de Waarderingskamer. 

Elk jaar bepalen gemeenten de WOZ-waarde van koopwoningen. Met behulp van deze waardeschatting bepalen zij hoeveel gemeentelijke belasting je betaalt. Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Je kunt dan tot 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking bezwaar maken bij de gemeente. In Bergen op Zoom is de uiterste bezwaardatum 8 april 2023! Bekijk hier tot welke datum er nog bezwaar kan worden ingediend in jouw gemeente.

Hoe hoger stijging van de WOZ, hoe meer bezwaren

Is de WOZ stevig verhoogd, dan neemt ook het aantal bezwaren toe. In 2022 was de gemiddelde WOZ-stijging bijna 10%. Bij de huizen waar de WOZ meer steeg dan 12,5% werd ruim een kwart meer bezwaar gemaakt dan het landelijk gemiddelde.

Hypotheekexpert Marga Lankreijer van Independer: “Dit jaar is de gemiddelde stijging maar liefst 17%. De WOZ voor dit jaar is gebaseerd op het prijspeil van woningen op 1 januari 2022. De huizenprijzen waren toen fors hoog, waardoor de WOZ nu ook flink stijgt. De verwachting is dat het aantal bezwaren dit jaar flink boven de 250.000 van vorig jaar zal uitkomen.” De definitieve bezwaarcijfers van 2023 worden duidelijk nadat alle bezwaren zijn gemaakt.

De top 5 gemeenten met de meeste bezwaren

De gemeente Eindhoven is koploper bezwaar maken. Door 3.482 woningeigenaren werd hier vorig jaar de WOZ-waarde betwist. De top 5 gemeenten in Noord-Brabant waar het vaakst bezwaar werd gemaakt:

  1. Eindhoven: 3.482 keer bezwaar aangetekend
  2. Breda: 2.748 keer bezwaar aangetekend
  3. Tilburg: 2.703 keer bezwaar aangetekend
  4. Helmond: 1.592 keer bezwaar aangetekend
  5. Bergen op Zoom: 1.465 keer bezwaar aangetekend

Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Op de onderzoekspagina vind je alle cijfers over het aantal bezwaren en de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde.

Belastingverlaging weegt niet op tegen WOZ-stijging

Bijna alle Brabantse gemeenten hebben het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) dit jaar verlaagd. Deze daling weegt echter niet op tegen de sterke WOZ-stijging, waardoor veel inwoners er alsnog op achteruitgaan. In 2023 betalen Brabanders gemiddeld € 11,66 meer OZB dan een jaar eerder.

Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Zo is in Waalre de sterkste stijging: gemiddeld betalen inwoners hier € 56,73 meer dan vorig jaar. Ook in Asten (+ € 46,23), Den Bosch (+ € 45,24) en Veldhoven (+ € 41,52) leggen woningeigenaren veel meer neer voor de onroerendezaakbelasting.

WOZ wordt gebruikt voor meerdere belastingen 

De WOZ wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen.

Zo gebruiken gemeenten de WOZ voor de OZB (onroerendezaakbelasting) en soms de rioolheffing. De belastingdienst gebruikt de WOZ bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait). Een hogere WOZ heeft dus invloed op verschillende kostenposten.

Hypotheekexpert Marga Lankreijer: “Na ontvangst van de nieuwe WOZ-waarde heeft een woningeigenaar zes weken de tijd om bezwaar te maken. Goed om te weten: een hogere WOZ hoeft niet per se nadelig te zijn. Je kan namelijk in aanmerking komen voor een lagere rente als de WOZ hoger is dan de huidige hypotheekwaarde. Let op, dit kan niet bij NHG, want daarvoor geldt al de laagste rente.”