Binnenstadslab en SBM nemen de raad mee langs monumenten en plannen

BERGEN OP ZOOM – Maandagavond werden de raadsleden ontvangen in het Binnenstadslab. Een initiatief van de gemeente om het Bergse centrum serieuze nieuwe impulsen te gaan geven. Meest gehoorde insteek daarbij is: 'We moeten het samen doen.' Voordat de tot nu toe bedachte plannen werden besproken ging de raad mee op pad door die binnenstad. Een gids van Stichting Bezichtiging Monumenten nam hen mee, om nog eens te laten zien hoe mooi het er eigenlijk is.

Namens SBM richtte voorzitter Ad Segers ook kort het woord tot de aanwezigen, alvorens de wandeling begon. Hij vertelde dat zijn stichting denkt dat Bergen op Zoom zich meer als Markiezenstad moet gaan profileren, zoals Breda dit doet als Baronie. Tijdens de wandeling bleek maar weer eens hoeveel verborgen schatten er in de stad te vinden zijn. Veel raadsleden kregen toch weer nieuwe informatie die soms echt tot verwondering leidde.

Negen projecten, ruimte voor inbreng van anderen

Hierna kwam het gezelschap opnieuw samen in het Binnenstadslab. Richard Stomp, projectleider Brede Aanpak Binnenstad, informeerde hen over de stappen die al gemaakt zijn en over wat er nog moet komen. Hij benadrukte hier nogmaals dat het vooral geen gemeentelijke aangelegenheid moet blijven. De intentie is om dit met zoveel mogelijk organisaties, ondernemers, marktpartijen én inwoners samen op te pakken en vorm te geven. Het plan is opgedeeld in negen projecten, van de al ingezette Expeditie Catan tot goede bebording, van ondernemers vooruit helpen met een Retail Academie tot het verleiden van nieuwe inwoners en bedrijvigheid die zich hier wil vestigen. Wie er meer over wil lezen vindt het nodige op de website van het Binnenstadslab.

Anders kijken naar gebruik en inrichting panden

Namens de gemeente legde projectleider Ad van der Wegen uit hoe er voortaan anders gekeken moet gaan worden naar het gebruik van panden en bestemmingen. Nu is het niet zomaar mogelijk om van een winkel een woning te maken of andersom. Zelfs een deel van een benedenverdieping inrichten als winkel- of andersoortige bedrijfsruimte is lastig. Natuurlijk zullen er altijd wettelijke regels blijven maar er wordt wel gekeken naar wat de gemeente kan doen om te versoepelen en meer mogelijk te maken. Ook dit moet bijdragen aan meer mogelijkheden en een andere inrichting van het centrum.

Teamsport

Wethouder Patrick van der Velden sloot de avond af met een symbolisch verhaal. Hij had een voetbalshirt bij en vergeleek het traject dat nu is ingezet om van die binnenstad weer echt wat te gaan maken met teamsport. "Je kunt langs de zijlijn blijven mopperen. Of doen alsof je mee wilt spelen maar je alleen negatief uitlaten en daardoor nooit verder dan het reservebakje komen. In beide gevallen wordt je in ieder geval geen deel van het team. Natuurlijk mag je kritisch zijn maar dan wel in gesprek met de mensen die er voor gaan. Alleen dan komen we samen verder en realiseren we mogelijkheden om te scoren."