Binnenstadslab-nieuws: Een nieuw Sterck-bestuur, een nieuwe koers

BERGEN OP ZOOM – Afgelopen jaar werd ondernemersvereniging Sterck op de been gehouden door een interim-bestuur. Per 1 januari wordt die fakkel overgenomen, grotendeels door ervaren bestuurders die een duidelijke missie en boodschap hebben: alleen met samenwerking en solidariteit van enthousiaste ondernemers kom je echt verder.

We spreken de onlangs in een ledenvergadering benoemde nieuwe voorzitter Luud van de Ven en penningmeester Leon Tholhuijsen. Secretaris wordt Harry Nieland maar die kon niet bij het interview aanschuiven, hij is nog aan het werk. Gedrieën vormen zij het dagelijks bestuur vanaf 1 januari, aangevuld met Ellen de Klerk namens de retail. Naar een horecavertegenwoordiger wordt nog gezocht, aldus Luud; “We willen eigenlijk een voormalige ondernemer uit die sector, die zelf geen belangen meer heeft en dus onpartijdig is.”

Dynamiek

Voor veel mensen zijn de drie DB’ers geen onbekenden. Zij vormden ook enige jaren het bestuur van de OGM, de belangenbehartigende organisatie van de Grote Markt ondernemers. Die gaat nu op in het nieuwe Sterck, als onderdeel van de met de ondernemers en gemeente gemaakte afspraken. “We hebben wel wat voorwaarden verbonden aan ons aantreden”, leggen Tholhuijsen en Van de Ven uit. “We verwachten een zeker commitment van de leden, de ondernemers. Het idee is om niet top-down te besturen dus we willen beleid gaan baseren op de input uit de stad, die we onder meer via straatcoaches willen binnen krijgen. Alleen zo kunnen we de dynamiek krijgen die wij nodig achten: die waakvlam moet een vuur worden waar we op kunnen koken.”

Wensen vorm geven

Er komt daarom een secretariaat dat een belangrijke schakel vormen gaat tussen de leden en het bestuur. In een handvest vat het nieuwe bestuur de werkwijze in vier woorden samen: faciliteren, inspireren, organiseren en delegeren. “We gaan niet alles zelf oppakken” vertelt de nieuwe penningmeester. “Er wordt eerst een duidelijk beeld gevormd van de financiële ruimte die we hebben en op basis daarvan gaan we plannen maken en wensen van de leden proberen vorm te geven.” Zijn collega-bestuurder vult aan: “En willen leden méér, dan kan dat. Maar dan zullen ze zelf mee moeten financieren. Het is geen onuitputtelijk potje en we verdelen het naar ratio over de stad.”

Samen oppakken

Luud en Leon zien hun nieuwe rol zeker als een uitdaging, en dat geldt ook voor de overige bestuursleden laten ze weten. Daarnaast is er grote bewondering en waardering, voor hun interim-voorgangers die de vereniging draaiende wisten te houden maar ook voor de vele mensen van de gemeente waar ze inmiddels mee gesproken hebben. De nieuwe voorzitter legt uit: “Er zijn nog steeds heel veel mensen, óók ondernemers, die niet doorhebben wat er allemaal bij komt kijken. Die bijvoorbeeld niet inzien dat de gemeente méér doet dan Bi-Zone gelden incasseren, maar ook veel investeert in die binnenstad. Dat zien we eveneens als een belangrijke taak: leden moeten beseffen dat het echt iets is wat we met z’n allen op moeten pakken en waar iedereen aan bij dient te dragen. Alleen zó heeft het kans van slagen.

Meer weten over ondernemen en vestigen in de centrum van Bergen op Zoom? Kom eens naar het Binnenstadslab of stuur een e-mail. Er is ook een Facebookpagina.