BioMoer vraagt faillissement aan na afwijzing uitbreidingsvergunning

De mestverwesting van BioMoer staat in het Halsters Laag, op de grens met Roosendaal. (Foto: KijkopBergenopZoom.nl)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – Het mestvergistingsinitiatief BioMoer, op de grens van Bergen op Zoom en Roosendaal, heeft dinsdag faillissement aangevraagd. Dat heeft BioMoer-woordvoerder Piet Bakx bevestigd. BioMoer wil uitbreiden met een verwerkingscapaciteit van 43.500 ton op jaarbaasis maar krijgt daarvoor geen toestemming. De Raad van State vernietigde, na een eerdere bijstelling in 2016, vorig jaar december definitief de lopende vergunningaanvraag. Doorgaan is geen optie meer, zo constateren de aandeelhouders. De Bergse gemeenteraadsfracties van CDA en VVD hebben inmiddels aangekondigd de kwestie vanavond aan de orde te stellen in een al geplande commissievergadering. 

Bij BioMoer wordt dierlijke (varkens)mest verwerkt via zogeheten co-vergisting, met toevoeging van plantaardig materiaal. De vrijkomende methaangassen worden benut voor het opwekken van energie, waarmee weer omliggende agrarische bedrijven worden voorzien. Het verteerde restmateriaal ná vergisting, het digestaat, vindt weer zijn weg naar de akkerbouwers als meststof.

Omgevingsvergunning 2011

"Zoals bekend loopt er al sinds 2011 een aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de capaciteit voor de bio-vergistingsinstallatie", zo laat woordvoerder Piet Bakx weten namens de vijf agrarische ondernemers die gezamenlijk de co-vergister exploiteren. "In december 2018 heeft de Raad van State weer een uitspraak gedaan, wat inhoud dat de aanvraag opnieuw ter visie moet worden gelegd en dit vergt weer de nodige tijd. De uitbreiding is essentieel om de installatie bedrijfseconomisch toekomst-bestendig te houden."

Geen haalbare kaart

Omdat de uitbreidingsvergunning in december niet goedgekeurd is, zijn de aandeelhouders van BioMoer tot de conclusie gekomen, "dat doorgaan geen haalbare kaart is" en inmiddels hebben zij het faillissement aangevraagd bij de rechtbank. In een reactie stelt woordvoerder Bakx: "De aandeelhouders van BioMoer zijn teleurgesteld over de gang van zaken vanaf 2011, maar zien geen andere uitweg meer dan te stoppen met dit prachtig innovatief bedrijf, welke een positieve bijdrage gaf aan de klimaatdoelstellingen. De aandeelhouders van BioMoer."

Reactie politiek

De Bergse coalitiepartijen VVD en CDA, die zich altijd pro-BioMoer hebben geprofileerd, willen de kwestie vanavond te bespreken in de raadscommissie RDE. De partijen willen een reactie van het college op de ontwikkelingen. "In het coaliteakkoord is immers opgenomen, dat we ondernemers in het buitengebied kansen geven te ondernemen én dat we duurzaamheid belangrijk vinden", zo stelt VVD-fractievoorzitter Rian Govers-Gabriëls. "Hoe duurzaam willen we als Bergen op Zoom eigenlijk zijn?"

Kritiek

De co-mestvergistingscentrale is echter voor milieuorganisaties en kritische inwoners juist een doorn in het oog: zo zou het initiatief té dicht tegen de zogeheten groen-blauwe natuurmantel aanliggen; ook zou de co-vergister bijdragen aan de instandhouding van de intensieve veehouderij. Ook een meerderheid in de Bergse gemeenteraad heeft zich altijd tégen de uitbreidingsplannen gekeerd; dit in tegenstelling tot buurgemeente Roosendaal. 

Beroepsprocedures

Zowel de gemeente Bergen op Zoom als een viertal milieuorganisaties hebben de provinciale uitbreidingsvergunning via de rechter aangevochten. Aanvankelijk was er in 2011 nog een capaciteitsuitbreiding van 50.000 ton per jaar aangevraagd, maar de Raad van State (RvS) vernietigde in 2016 de verleende vergunning hiervoor na een beroepsprocedure. Vervolgens is de vergunning bijgesteld naar 43.500 ton op jaarbasis maar ook dit is in december 2018 door de RvS van tafel geveegd. Daarop zou voor de aandeelhouders de enige optie zijn, om de aanvraag van nul af aan in te dienen. De kans dat zo'n geheel nieuwe aanvraag het zou redden wordt klein geacht: inmiddels heeft de provincie de milieuregels verder aangescherpt