Bisschoppelijke eer voor Rob Stuart en Michel Crusio

Vertrekkend parochiebestuurders Rob Stuart (foto links) en Michel Crusio hebben vanmorgen de Diocesane Onderscheiding ontvangen in de Gertrudiskerk. (Foto's: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Bestuursleden Rob Stuart en Michel Crusio van de RK Lievevrouweparochie nemen afscheid uit het parochiebestuur en zijn vanmorgen gehuldigd voor hun langjarige inzet voor het bisdom. Het tweetal ontving daarvoor de bischoppelijke onderscheiding van verdiensten. De oorkonde en het bijbehorende zilveren draaginsigne zijn hen tijdens de kerkdienst in de Gertrudiskerk feestelijk overhandigd door pastoor Paul Verbeek, namens bisschop Liesen van Breda. 

"Voor de edelmoedige inzet voor de geloofsgemeenschap in het bisdom Breda zijn wij u oprecht dankbaar", zo staat in de bisschoppelijke oorkonde. "Daarom kennen wij u de Diocesane Onderscheiding voor uw verdiensten toe." Deze bestaat uit een zilveren speldje met daarop het wapenschild van het Bredase bisdom. Voor het dragen van deze onderscheiding geldt een protocol: ze het schildje wordt gedragen tijdens kerkelijke plechtigheden. Voor de twee vertrekkende bestuursleden, die elk meer dan 20 jaar actief waren voor het bisdom, waren ook bloemen en felicitaties van de parochieleden. De dienst stond in de teken van de Vredesweek en de viering is muziekaal begeleid door het HMR-koor. Daarbij is de Missa in C. voor koor, soli en instrumentalisten opgevoerd, van componist Joh. Ernst Eberlin (1702-1762).  Na afloop van de viering was er gelegenheid tot feliciteren tijdens de koffie.