Bizone: ondernemers die samen investeren

Column – Joost mag het weten

Eerder schreef ik over de verschillende soorten belastingen die een gemeente kan heffen. Een bijzondere vorm heb ik bewaard: de bedrijveninvesteringszone, ook wel bizone genoemd.

In 2009 is de wettelijke basis gelegd voor de bizone. In Bergen op Zoom is daar relatief snel gebruik van gemaakt. Sinds 2011 hebben we een bizone in de binnenstad.
Een bizone is een manier voor ondernemers om samen in een bepaald gebied te investeren. Om de kwaliteit van hun gebied (“zone”) te verbeteren. Soms heel praktisch, zoals de feestverlichting met kerst: een gezamenlijk belang. Een bizone zorgt dan als het ware voor een “potje” om dat te kunnen bekostigen. Alle ondernemers betalen eraan mee. Het voorkomt een “freerider” effect: de niet-betaler die profiteert van degenen die wel meedoen.

Het innen van de bizone wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het voorkomt een hoop gedoe. Zonder bizone zou inning door een ondernemersvereniging moeten gebeuren, als contributie. Dat geeft minder mogelijkheden en meer rompslomp.

Voor een bizone moet een ruime meerderheid van de ondernemers in een gebied steun willen geven. Bij aanvang en daarna elke 5 jaar. Alle ondernemers kunnen via een draagvlakmeting hun stem uitbrengen. Een opkomst van minstens 50% en een instemming van minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen zijn dan nodig. Dat is een stevige drempel om het draagvlak te borgen. Het maakt de bizone echt wel bijzonder: de belastingplichtigen bepalen zelf of ze zichzelf een belasting willen opleggen.

Onlangs is getracht om een bizone in te stellen voor bedrijventerrein Meilust. Bij de draagvlakmeting ontbrak echter de vereiste steun. Daarmee is dat initiatief gesneuveld. Jammer, want de initiatiefnemers hebben heel wat werk verzet. Maar het is de uitkomst van een democratisch proces dat enkel gerespecteerd kan worden.

Als het draagvlak is vastgesteld, geldt de heffing voor alle ondernemers in dat gebied. De gemeente int de heffing en stort de opbrengst aan de bizone organisatie. Het blijft het geld van de ondernemers en voor de ondernemers in dat gebied. Jaarlijks stelt de bizone een plan op waar de opbrengst aan wordt besteed. De gemeente controleert of het plan voldoet aan de wet.

Zelf was ik in 2011, bij de introductie ervan, sceptisch over het instrument bizone. Je vraagt toch aan ondernemers een extra bijdrage voor een algemeen maatschappelijk belang. Een opgeruimde, sfeervolle binnenstad is niet alleen in het belang van de middenstand, maar van iedereen. Anderzijds, van onze armlastige gemeente valt de komende jaren slechts een minimaal basisniveau te verwachten. Een “plus” lukt alleen met aanvullende inspanning.

Een bizone maakt dingen mogelijk die anders niet zullen gebeuren. Het is een manier om het gezamenlijke belang te behartigen, met inbegrip van de euro’s die daarvoor nodig zijn. Daarmee kan het ondernemers helpen om de totale taart te vergroten.

In januari en februari besluiten de ondernemers in de binnenstad samen of ze willen verlengen. Ook corona heeft hier impact op. Veel ondernemers zitten immers in de overlevingsstand. Kunnen ze een vrijwillige heffing opbrengen? De gedachte om de heffing voor 2021 eenmalig over te slaan lijkt me verstandig. Dat kan voorkomen dat de overlevingsstand bepalend is.

De paradox is dat in deze situatie onderlinge steun belangrijker is dan ooit. Alleen met een gezamenlijke aanpak kom je tot de florerende en ondernemende binnenstad die in ieders belang is.

Over Column Joost mag het weten

Joost Pals schrijft in zijn column over het financiële wel een wee van de gemeente Bergen op Zoom. Hij is gemeenteraadslid en financieel woordvoerder namens de VVD. In zijn columns legt Joost Pals uit over financiële onderwerpen en geeft hij duiding bij de actuele gebeurtenissen. De poging om de gemeentelijke financiën op orde te brengen vormt daarbij een rode draad.

KijkopBergenopZoom.nl staat neutraal tegenover de Bergse politiek en heeft geen voorkeur voor een politieke partij. Het staat gemeenteraadsleden vrij om artikelen met hun visie in te sturen. Wanneer deze gaan over onderwerpen waar de politiek mee te maken heeft en deze relevant zijn, zal KijkopBergenopZoom.nl deze plaatsen. Dit alles onder verantwoording van de inzender.