Blauwalg-probleem voorlopig niet opgelost in Binnenschelde en Zoommeer

De huidige waterkwaliteit zal moeten verbeteren om algengroei tegen te gaan. (stockfoto)

BERGEN OP ZOOM – Waterschap Brabantse Delta heeft een onderzoek laten doen naar de waterkwaliteit van de Binnenschelde en het Markiezaatsmeer. Voorlopig zijn we nog niet verlost van de blauwalg en blijft de waterkwaliteit ondermaats.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van het waterschap, in samenwerking met gemeente Bergen op Zoom, Brabants Landschap, Rijkswaterstaat en de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Aanleiding was de slechte waterkwaliteit in 2015, het doel van de research tweeledig: vaststellen hoe de huidige situatie is en de verwachtingen voor de komende jaren inzichtelijk maken.

De resultaten stemmen niet gerust. De huidige waterkwaliteit geeft opnieuw redenen tot zorg. Het is troebel, oogt allesbehalve fris en de kansen op blauwalg zijn aanzienlijk. Watersporten en zwemmen moeten kunnen, mits men zich daarna goed afspoelt.

Verzilting Zoommeer kwestie van lange adem

Er zijn vergevorderde plannen om het Volkerak-Zoommeer weer te verzilten. Onderzoekers geven in het rapport echter wel als advies om eerst te testen wat de gevolgen zijn. Als die resultaten goed uitvallen zal het zeker nog tien jaar duren voor echte verzilting van het Zoommeer een feit is. Het alternatief is echter ook lastig. De huidige waterkwaliteit is te laag en deze verbeteren zal betekenen dat er iets aan het hoge fosfaatgehalte moet gebeuren om algengroei tegen te gaan. De kosten hiervoor worden nogal breed geraamd, van 220.000 tot wel 1.400.000 euro, en ook hier moeten tests eerst uitwijzen wat het effect zou zijn.

Minder vogelsoorten

Voor het Markiezaatsmeer lijkt de situatie nog complexer. Hier loopt door de slechte waterkwaliteit de vogelbiodiversiteit zelfs terug, aldus het rapport. Als het Volkerak en Zoommeer weer beperkt getij krijgen en verzilten, wordt ook het water in het Markiezaatsmeer langzaam zout. Het is eigenlijk de enige echte oplossing, al betekent dat wel dat de huidige flora en fauna in het brakke, bijna zoete water weer verdwijnt. Hoe dan ook, van blauwalg zijn Bergen op Zoom en de regio voorlopig nog niet af. Hoe het met de hoogte én de verdeling van de kosten zit om de verkozen maatregelen te realiseren, is voorlopig onduidelijk.