Blije gezichten tijdens Bergse editie Landelijke Naturalisatiedag

BERGEN OP ZOOM – Burgemeester Frank Petter en wethouder Andrew Harijgens hebben maandagavond nieuwe inwoners van Nederland en Bergen op Zoom welkom geheten. Tijdens een korte ceremonie, met onder meer het Wilhelmus, werd gevierd dat ze nu officieel landgenoten zijn.

Officieel vindt de Landelijke Naturalisatiedag plaats op 15 december maar omdat die dag dit jaar op zaterdag viel, besloot de gemeente het maandagavond te houden. Dit jaar hebben er 133 mensen uit 26 verschillende landen het betreffende naturalisatiebesluit overhandigd gekregen, een deel van hen deze avond. Het leverde blije gezichten op.

Bijzonder en feestelijk

De burgemeester sprak van 'een bijzonder moment', want dat vindt hij officieel Nederlander worden. Een feestelijk moment ook, met nieuwe Nederlanders die met succes de inburgeringscursus hebben afgerond. Petter: "Het is belangrijk daar even bij stil te staan, ook gezien de maatschappelijke discussie hierover. Dat doen we graag, in ons mooie oude stadpaleis Het Markiezenhof."

Oproep tot meedoen

Wethouder Harijgens sprak de aanwezigen ook toe, alvorens hij de betreffende certificaten overhandigde. Hij kwam terug op het filmpje over Bergen op Zoom dat bij binnenkomst en voor aanvang te zien was. De gemeente heeft veel te bieden, vertelde hij; "Natuur, sport, cultuur… Daar kunt u ook allemaal van genieten. Maak er gebruik van en sluit aan bij de samenleving, het zal u goed doen."

Volkslied

Hierna nam de burgervader opnieuw het woord, die vertelde zojuist 'een klein manneke' op schoot te hebben gehad; "Ik dacht: zou hij nu over een paar jaar ook Vastenavend gaan vieren?" Hij kreeg er in ieder geval de lachers mee op de hand, maar had ook nog wel een serieuze boodschap: "We moeten het vooral samen doen."

Daarna nodigde hij iedereen uit te gaan staan, voor twee coupletten van het Wilhelmus. Op de accordeonklanken van Cees Simons klonk uit heel wat monden het Nederlandse volkslied, soms met een redelijk exotisch accent maar veelal wel vol overtuiging.