‘Blijvende schade aan economie en verenigingsleven met bezuiniging op evenementen’

Ad Koopman leest de verklaring voor en roept de raadsleden en wethouders op tot een gesprek.

Op de foto: achter de tafel zitten zeven bestuursleden van acht organiserende stichtingen van Bergse evenementen, waaronder de woordvoerders Dennis van Tilborg, Daan Touw en Ad Koopman. (Redactie en beeldmateriaal: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen op cultuur hebben verregaande gevolgen voor de Bergse evenementen, die daardoor zelfs dreigen te verdwijnen. Dat stellen de vertegenwoordigers van acht stichtingen, die donderdagmiddag een gezamenlijke verklaring naar buiten hebben gebracht. Hoewel de gemeenteraad en college van B&W nog geen concrete bezuinigingsmaatregelen hebben gepresenteerd, vrezen de stichtingen het ergste. Daarom willen ze in gesprek met de politiek over de gevolgen van het recente Focusakoord, het nieuwe bestuursakoord van de raad.

Het verminderen van de basissubsidies zou volgens de organisatoren “onherstelbare schade” aanrichten en zorgen voor een verschraling van de Bergse cultuur. Ook zou het ten koste gaan van de toeristisch-recreatieve economie van Bergen op Zoom en omliggende regio. De verklaring is opgesteld door vertegenwoordigers van Stichting Lievevrouwegilde (de Maria-Ommegang), Stichting Sint-Nicolaas, Stichting ProefMei, Stichting Vastenavend, Stichting Bergse Jazz Evenementen, Stichting De Vierschaar, Stichting Bergse Reuzenstoet en Stichting Jeugd Monumentendag. Zij hebben hun verklaring donderdag in zaal Den Enghel aan de media gepresenteerd. Het gaat om organiserende stichtingen van niet-commerciële evenementen op vrijwilligersbasis.

Dit is de volledige tekst van de gezamenlijke verklaring:

De stad gaat dood

Sinds de Tweede Wereldoorlog, dus in meer dan 75 jaar, is er in Bergen op Zoom een voor Nederland unieke evenementencultuur opgebouwd. De voorgenomen bezuinigingen, opgenomen in het Focusakkoord, zouden rampzalig zijn en bedreigen rechtstreeks het voortbestaan van deze cultuur. Als we niet uitkijken zal het huidige bestuur van de stad één van de belangrijkste pijlers van Bergen op Zoom en de Brabantse Wal in één jaar volledig teniet doen.

Belang belicht

Wij willen u graag het belang van onze evenementen voor de stad belichten en de consequenties benoemen als deze evenementen niet meer door de gemeente Bergen op Zoom ondersteund worden. De evenementen zijn zowel op cultuur-maatschappelijk vlak van zeer groot belang, als sociaaleconomisch zeer waardevol. En daarmee ónmisbaar voor de stad.

De vrijwilliger: áánsluiten, niet úitsluiten

“Onze organisaties bestaan louter uit vrijwilligers, al snel zo’n 2.000 in totaal. Die, om niet, maar met liefde en plezier, vele uren steken in het organiseren van evenementen op een zeer hoog, meestal professioneel niveau. Een situatie die in de huidige maatschappij, met steeds meer individualisering, uniek is. Deze vrijwilligers zijn de schakel, het fundament waarop de evenementencultuur is gebouwd. Vrijwilligers, die er tevens voor zorgen dat de evenementen gefinancierd worden, laagdrempelig blijven en daarmee dus vaak gratis te bezoeken zijn. Vrijwilligers die het cement vormen tussen verschillende bevolkingsgroepen, omdat ze samenwerken in één organisatie onder behoud van gelijkheid en gelijkwaardigheid.  Op twee manieren is het dus: áánsluiten… en niet: úitsluiten. De evenementen verrijken de cultuur in de stad en verhogen de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad voor zowel bewoners als bezoekers. Kortom, cultuurmaatschappelijk is dit al onmisbaar.”

Win-win waarschuwing

De evenementen en de organisaties daarachter hebben ook een grote sociaaleconomische betekenis. Tegenover de paar ton subsidie aan het culture veld, staan miljoenen aan inkomsten die door onze evenementen gegenereerd worden. Denk dan aan de uitgaven van bezoekers aan onze horeca, onze winkels, een bezoek aan de Brabantse Wal etc. Het stopzetten of zelfs het verminderen van subsidies, als ook het facilitair ondersteunen van onze evenementen door de gemeente, zou zo dus miljoenen aan inkomsten uit de stad wegnemen.

Voor de stad

Daarnaast helpt de ondersteuning van de gemeente (o.a. door aanbevelingen) om sponsoren over te halen een bijdrage te blijven leveren. Het mes snijdt dus aan twee kanten. We willen hierbij dan ook een winst (of win-win) waarschuwing aan college en raad geven: Want de baten zijn vele malen hoger dan de kosten. Het is geen dure hobby. Het is een unieke culturele samenwerking met een uniek verdienmodel voor de stad.

Etalage

De evenementen verhogen de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Wie wil er wonen in een stad waar niks gebeurt op cultureel vlak? Wie komt er als toerist naar Bergen op Zoom, als er werkelijk niets te doen is. Waarvan de inwoners niet kunnen etaleren waarin ze goed zijn en waarop ze trots mogen zijn. Uiteindelijk zijn de inwoners de grootste aandeelhouders van onze cultuur en evenementen. Het heeft alles te maken met wie wij zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe willen. Wij in Bergen bestaan hier voor een groot deel omdat we samen dingen willen doen. Samen bouwen, samen sjouwen, samen dweilen, samen proeven, samen sporten, samen lopen, samen zingen, samen spelen, samen swingen, samen zorgen… En zo samen belangeloos van onze stad iets moois en leuks willen maken. Dus: waarom bezuinigen op subsidies, die uiteindelijk de stad het meervoudige opleveren?

Blijvende DNA-schade

We begrijpen dat er in Bergen op Zoom bezuinigd moet worden. Maar we schrikken wel van de ongenuanceerdheid en oppervlakkigheid waarmee het huidige college aan de slag wil gaan. Een dialoog met de organisatoren van evenementen zou toch veel meer op zijn plaats zijn. En zeker een beter begin van zo’n operatie. Want het kan toch niet zo zijn dat het gemeentelijk beleid uiteindelijk resulteert in een levenloze stad? Een stad die onherstelbare schade oploopt aan haar DNA.

Oproep

We doen een klemmend beroep op de raad en het college: Ga met ons het gesprek aan om de inzet van de vrijwilligers, de organisaties van de evenementen en daarmee het culturele veld, zoals dat de afgelopen 75 jaar is ontstaan, voor de stad en de regio te behouden. We nodigen hierbij alle betrokken partijen daar voor uit.