‘Bom onder bestuurbaarheid van gemeente’

BERGEN OP ZOOM – De voltallige oppositie heeft de gemeentelijke begroting 2016 afgekeurd. De betreffende partijen vinden dat ze te weinig grip hebben op de invulling van de voorgenomen bezuinigingen. De onvrede ontstond vooral nadat een voorstel om het begrotingsvoorstel aan te passen door de coalitiepartijen werd afgewezen. Omdat hierdoor het draagvlak voor de oorspronkelijke begroting minimaal werd, stelde GBWP-raadslid Akkaya een hoofdelijke stemming voor. Dat leverde niet de gehoopte ruime meerderheid op. De tegenstelling tussen coalitie en oppositie is alleen maar verscherpt.

Een handreiking van de coalitiepartijen om het amendement enigszins af te zwakken, wezen BSD, CDA, Lijst Linssen, PvdA en GroenLinks unaniem af. Sterker nog, het zorgde er voor dat de oppositie één blok werd. Oppositiewoordvoerder Ad van der Wegen (PvdA) liet namens die vijf partijen weten dat ze de volledige miljoenenbegroting daarom afwijzen. Hij gaf aan dat raadsleden een zekere zeggenschap willen hebben en houden als het om de invulling van bezuinigingen gaat. Daar was het voorstel voor bedoeld. Door de afwijzing ontbreekt bij de oppositiepartijen nu het gevoel dat ze werkelijk inspraak hebben.

Volgens Gertjan Huismans (VVD), die namens de coalitiepartijen sprak, wordt er door het massale 'nee' een bom onder de bestuurbaarheid van de stad gelegd. Hij zei: "Jarenlang hebben we als  oppositie en coalitie in gezamenlijkheid moeilijke beslissingen genomen en stevige stappen gezet om de gemeente vooruit te helpen. Nu worden de hakken in het zand gezet."

Meer volgt.