Bomenkap Stadsbos niet uit financieel oogpunt

BERGEN OP ZOOM – Het CDA uitte eerder deze week beschuldigingen richting de gemeente aangaande wat fractievoorzitter Annette Stinenbosch 'kaalslag' in het Stadsbos noemde. Er zouden vooral veel bomen gekapt worden omdat het hout geld oplevert. Het college laat weten dat dit absoluut niet de reden is.

Inmiddels is de brief van het CDA in de commissie Stad en Ruimte besproken. De reden om de bomen op het landgoed te kappen is niet commercieel maar juist om het bos op termijn op orde te houden. Er zouden te veel bomen en ander groen staan dat er eigenlijk niet hoort en dat kan uiteindelijk schadelijk zijn voor de oorspronkelijke flora en fauna. Volgens gemeentelijk woordvoerder Erwin Stander is de beste oplossing nu rigoureus ingrijpen: "Er is nu namelijk sprake van een korte pijn en bovendien moeten de bomen gekapt zijn voor het broedseizoen." Voor 15 maart dient het allemaal gebeurd te zijn. De gemeente geeft wel toe dat de communicatie omtrent wat er gebeuren moest niet goed is verlopen en belooft beterschap. Op de gemeentelijke voorlichtingspagina en op de website zal hier nogmaals aandacht aan worden besteed.