Bomenkap stuit op politieke weerstand

Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Wilfried Wende

BERGEN OP ZOOM – Wethouder Patrick van der Velden kan goed begrijpen dat het plan van Tennet, om tienduizenden bomen te kappen, op grote maatschappelijke en politieke weerstand stuit. Tijdens de wekelijkse persconferentie op het stadskantoor laat hij er geen misverstand over bestaan: de nieuwe 380KV-hoogspanningsverbinding zou veel beter ondergronds kunnen gaan; zo worrdt het kwetsbare Natura2000-gebied ontzien. Maar het is niet aan de gemeente; uiteindelijk neemt de minister het besluit.

Donderdagavond maakt Van der Velden samen met de Bergse raadsleden en omwonenden een rondje langs het natuurgebied. De lokale bewindsman wil niet teveel op de kwestie vooruitlopen ("het debat met de raad moet nog plaatsvinden") maar Van der Velden kan zich voorstellen dat er "een lobby gaat plaatsvinden richting het Rijk voor extra geld voor de ondergrondse aanleg." De huidige plannen voorzien in een ondergronds tracé van de Antwerpsestraatweg (ter hoogte van de Oude Tol) tot aan de Huijbergsebaan. Daar gaat deze bovengronds, en van daaruit verder oostwaars in de richting van de Balsedreef.

Raadsfracties verontrust

Inmiddels hebben diverse raadsfracties publiekelijk aan de bel getrokken. Ook lijst Linssen is het "helemaal eens met Groen Links en de SP  als het gaat over de massala bomenkap in onze mooie bosgebieden", zo meldt ook duo-burgerlid Toine van Steenpaal (LL)  "Dit gaat ten koste van 200.000 vierkante meter bosgebied, terwijl er alternatieven zijn." Laten we zuinig zijn op wat we hebben, zo benadrukt hij. De actie van protestgroep 'Bomenkap Nee' krijgt veel steun uit de samenleving. Op Facebook is de petitie inmiddels ondersteund door zo'n vijftienduizend burgers.