‘Bouwontwerp Ketrientje kan nog alle kanten op’

Vorige week hield tanteLouise een bijeenkomst voor de directe omwonenden van het Ketrientje. Daarbij werd deze schetstekening getoond als voorlopig ontwerp. (Tekst: Han Verbeem / Artist impression: tanteLouise)

BERGEN OP ZOOM –  Zorgingstelling tanteLouise wil een nieuw woonzorgcentrum bouwen op de plaats van het huidige Ketrientje (huize St Catharina). Afgelopen donderdag zijn de omwonenden geïnformeerd tijdens een besloten bewonersbijeenkomst in de Korenaere. De oude kapel op het binnenterrein blijft in elk geval behouden en krijgt een horecafunctie. Dit staat al vast, maar hoe het nieuwbouwgedeelte eruit komt te zien is nog bespreekbaar. Dat zegt tanteLouise-woordvoerder Marc Molenaars. "De bijeenkomsten die we momenteel houden zijn bedoeld om input binnen te halen. Daarmee gaan we aan de slag en die verwerken we ook in het uiteindelijke ontwerp." De aan de bewoners getoonde artist impression dient daarbij als een 'eerste aanzet', aldus Molenaars.

Vrijwel het gehele complex gaat tegen de vlakte, als het aan de zorginstelling ligt. De nieuwbouw omvat een vierlaags gebouw dat plaats biedt aan 189 cliënten – voornamelijk verpleeghuiszorg. Ook komen er 43 koopappartementen. Het huidige Ketrientje staat inmiddels drie jaar leeg. Lange tijd stond het complex in de verkoop maar nu heeft de zorginstelling besloten om het gebied alsnog zelf te ontwikkelen en er opnieuw een woonzorgcenrtrum te bouwen. Door de toenemende vergrijzing van de samenleving zou er weer behoefte zijn aan intramurale verpleeghuiszorg.

Verdeelde reacties

Binnenstadsbewoners zijn verdeeld over de nieuwbouwplannen. Iedereen is het erover eens dat de huidige situatie zo niet veel langer kan blijven, maar over de uitvoering lopen de meningen uitéén. Sommigen reageren voorzichtig positief ('goed dat er eindelijk iets gebeurt' en 'er komen gelukkig weer nieuwe zorgvoorzieningen' of 'fijn dat in elk geval de kapel behouden blijft') terwijl anderen zich storen aan de 'fantasieloze' bouwblokken en liever een historiserende bouwtrant hadden gezien die 'passend' is bij de omgeving. Ook is er zorg over mogelijke verkeersoverlast en extra parkeerdruk – ondanks de in het plan voorziene parkeerkelder. Anderen halen nuchter de schouders op voor 'het zoveelste plan' voor het dichtgetimmerde pand: 'eerst zien, dan geloven'. Behalve met omwonenden heeft tanteLouise ook gesproken met binnenstadsorganisaties zoals SBM (Stichting Bezichtiging Monumenten). Gisteren was er ook een presentatie voor de leden van het college van B&W, aldus Molenaars.

Rotte kies

Binnenstadsbewoner en BSD-raadslid Louis van der Kallen is blij dat met de sloop 'een rotte kies' verdwijnt uit de Bergse binnenstad – zo schrijft hij op zijn weblog. Tegelijk is hij teleurgesteld over de sloop van de monumentale voorgevel aan de noordoostzijde van het plein. Ook voorziet hij problemen met hittestress (het vasthouden van warmte tijdens de zomer) van de nieuwbouw en beschouwt het blok als een 'hitte-eiland'. Molenaars heeft inmiddels bevestigd dat het hittestress-aspect één van de aandachtspunten is die in het ontwerp wordt meegenomen. "We hadden er zelf nog niet aan gedacht", zo moet hij toegeven.

Vereniging Binnenstad

Secretaris Flip Aertssen van de Vereniging Binnenstad zegt inmiddels over de voorgenomen sloop en nieuwbouw van het Ketrientje: "De VB heeft er nog niet over gesproken. De algemene opvatting van de VB is, dat eventuele nieuwbouw op z’n minst van dezelfde kwaliteit moet zijn als het huidige gebouw en natuurlijk als het kan nog beter."