Boze ondernemers opnieuw geconfronteerd met precarioaanslag voor sfeerelementen

BERGEN OP ZOOM – Eind november voelden nogal wat ondernemers zich onaangenaam verrast door een aanslag inzake precariobelasting. De klachten hierover houden de gemoederen al jaren bezig en velen zijn het strijden beu. Een tevredenstellende oplossing lijkt echter nog ver weg.

In oktober 2012 kwamen ondernemers ook al in opstand tegen het optreden van de gemeente in het kader van het uitstallingbeleid. De boodschap was even rigoureus als simpel: alle op de openbare weg aanwezige objecten zouden beboet worden. Veel ondernemers waren in alle staten, de VVD en Lijst Linssen trokken aan de bel. De gemeente besloot uiteindelijk niet tot het incasseren van boetes over te gaan en beloofde met een ondernemersvriendelijke oplossing te komen.

Men was het eens over het feit dat de uitstraling van straten voorop moest staan. Uitwassen met diverse uitstallingen en reclameborden waren uit den boze maar sfeerbepalende elementen werden toegestaan. Overal klonk de roep om minder regeldruk, zowel lokaal als landelijk. Het MKB, Ondernemersvereniging Sterck en diverse brancheorganisaties deden een oproep aan de gemeente. Het doel moest zijn om ondernemen te bevorderen en tegelijk de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van winkelgebieden te behouden.

Ook vorig jaar een rel

De ophef keerde terug in 2014, toen ondernemers een aanslag voor reclamebelasting ontvingen. Ieder sfeerelement, van een buitengezet lampje tot een rode loper werd belast en ook borden en vlaggen, zelfs raamstickers waren aanleiding voor een aanslag. De commotie herhaalde zich en opnieuw vroegen ondernemers steun en begrip bij de gemeente.  Daarnaast leidde het voorval tot de discussie of reclamebelasting én een BiZ- heffing in hetzelfde gebied wettelijk wel konden, nog los van de vraag hoe reëel en wenselijk dubbele heffingen zijn. De reclamebelasting zou voor het komende jaar komen te vervallen, zo werd toegezegd.

Sterck wist van niets

Toch viel er eind november weer een aanslag op de mat voor de objecten ‘boven of op gemeente grond aanwezig’. Sfeer verhogende elementen als bloembakken, tafeltjes, stoeltjes of ornamenten worden weliswaar toegestaan maar alsnog belast. Wat eerst als reclamebelasting werd geïnd, lijkt onder de noemer ‘precario’ weer op het bordje van de ondernemers te liggen. Dat is althans het gevoel van veel ondernemers. Ook voor Ondernemersvereniging Sterck was het een complete verrassing, laat voorzitter Jean-Pierre Stander desgevraagd weten. Het bestuur gaat zich samen met de leden beraden op een strategie. Gemeentewoordvoerder Erwin Stander wijst er op dat dit een heffing over 2014 en niet over dit jaar betreft. Hoe de gemeente bepaalt wat er een jaar geleden belastbaar buiten stond of hing kan hij op dat moment niet zeggen.

Als klap op de vuurpijl ontvingen diverse ondernemers, waaronder de nodige uit de binnenstad, drie dagen na de precarioheffing een brief van de gemeente waarin ze worden uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek. MKB Nederland en de BZW willen daarmee uitzoeken hoe MKB- vriendelijk deze gemeente eigenlijk is. Dat het op een ongelukkig moment komt bij een aantal ondernemers, snapt woordvoerder Stander. Hij zegt hierover: "Dit onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd, dan kunnen die dingen langs elkaar heen lopen. We betreuren het wel natuurlijk." Blijkbaar mag zo'n bureau dit aankondigen op gemeentepapier.