Bravis in gesprek met omwonenden Fabiolaflat

BERGEN OP ZOOM (ingezonden mededeling van Bravis, bewerkt door de redactie) – Sinds enkele maanden staat de Fabiolaflat op het terrein van het Bravis ziekenhuis leeg. Dit is het gevolg van de verplaatsing van een aantal ondersteunende diensten naar Roosendaal. Het gebouw is zwaar verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd.

Bravis heeft eind vorig jaar besloten het pand te slopen en hiervoor een sloopmelding ingediend bij de gemeente Bergen op Zoom. Dit ook om vandalisme en overlast in de wijk te voorkomen. Inmiddels heeft het Bravis ziekenhuis vanuit de gemeente  toestemming gekregen om te slopen en zijn vorige week de werkzaamheden gestart. De sloopwerkzaamheden zullen ongeveer drie maanden gaan duren. Het terrein wordt daarna geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Het groen rondom het gebouw blijft gehandhaafd. De omwonenden zijn met een brief op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling.

In overleg met de omwonenden Fabiolaflat

Op vrijdag 31 januari is er een gesprek geweest tussen Bravis en een afvaardiging van de wijk, over de sloopactiviteiten en toekomstige bestemming van het terrein. Het ziekenhuis kan op dit moment over de toekomstige bestemming nog weinig zeggen. De mogelijkheid om op eenvoudige wijze en beperkte schaal enkele parkeerplaatsen te realiseren, ter ontlasting van parkeerdruk in de omliggende wijken rondom het ziekenhuis, wordt momenteel onderzocht.

Met de omwonenden is afgesproken dat, als planvorming in welke richting dan ook concreter wordt, er een vervolggesprek komt om dit nader met elkaar te bespreken.