Bravis presenteert eerste schetsen nieuwbouw De Bulkenaar

Bravis gaat een nieuw ziekenhuis bouwen op De Bulkenaar in Roosendaal. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het schetsontwerp. Hierin zijn de hoofdvorm en de hoofdindeling van het ziekenhuis bepaald en is gekeken hoe het gebouw in de omgeving past.

Het schetsontwerp wordt op maandag 6 maart gepresenteerd aan omwonenden van De Bulkenaar en overige belangstellenden.

Het ontwerpteam, waar onder andere architectencombinatie Team aan de Schie, landschapsarchitect Bosch Slabbers en installatieadviesbureau Deerns deel van uitmaken, is sinds september vorig jaar aan de slag met het schetsontwerp voor het nieuwe ziekenhuis. In nauwe samenwerking met ruim honderd medewerkers van het Bravis ziekenhuis is het schetsontwerp tot stand gekomen. 

Presentatie

Omwonenden van De Bulkenaar en overige belangstellenden worden van harte uitgenodigd om een presentatie van het schetsontwerp bij te wonen op maandag 6 maart in de aula van het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal. Bravis organiseert die avond twee presentaties: om 18.30 uur en om 20.00 uur. Bij de aanmelding kan een voorkeurstijdstip worden aangegeven. Per sessie is plaats voor maximaal 100 bezoekers. Het schetsontwerp wordt na de presentatie gepubliceerd op de website van het Bravis ziekenhuis.

Vervolg

Later dit jaar volgt de uitwerking van het voorlopig ontwerp, waarna het definitief ontwerp in 2024 wordt vastgesteld. De start van de bouw van het nieuwe ziekenhuis staat gepland in 2026.

Aanmelden kan via www.bravisziekenhuis.nl.