Bravis ziekenhuis bereidt zich voor op herinrichting specialisme Neurologie

INGEZONDEN MEDEDELING

Het Bravis ziekenhuis heeft besloten het specialisme Neurologie vanaf medio oktober her in te richten over de locaties Bergen op Zoom en Roosendaal. Deze herinrichting houdt in dat de behandeling van acute neurologische zorg (zoals hersenberoerte en TIA) op locatie Bergen op Zoom komt en de behandeling van planbare neurologische zorg (waaronder ook neurochirurgie) op locatie Roosendaal. De polikliniek Neurologie en de functieafdeling blijven op beide locaties behouden.

De herinrichting is in lijn met de visie op samenwerking van het fusieziekenhuis en sluit ook aan bij de profielkeuzes voor beide locaties. “Door de neurologische zorg op deze manier te concentreren, spelen we in op de vereiste volumenormen van de zorgverzekeraars en beroepsverenigingen,” licht neuroloog en medisch manager Hein Wouters toe. “Een ziekenhuis moet jaarlijks een minimaal aantal patiënten hebben behandeld voor bepaalde neurologische zorg. Apart kunnen de locaties Bergen op Zoom en Roosendaal niet aan die normering voldoen.” 

Complex

Wouters vervolgt: “Daarnaast wordt de klinische zorg voor acute en chronische neurologische patiënten steeds complexer. Vaak is er sprake van meerdere ziektebeelden. Door de neurologische zorg te concentreren kunnen we ons meer gaan subspecialiseren. Dat verhoogt de kwaliteit van zorg en stelt ons beter in staat in te spelen op de specifieke zorgvraag van de patiënt en nieuwe technologische ontwikkelingen.”

Zorg dichtbij
De poliklinieken blijven op beide locaties bestaan. Ook voor de buitenpoliklinieken in Roosendaal, Oudenbosch en Steenbergen verandert er niets. Wouters: “Dat past bij onze visie om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen.”

Tijdelijke verhuizing

De herverdeling wordt medio oktober gerealiseerd, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Op locatie Bergen op Zoom moet eerst verbouwd worden om de acute neurologische zorg daar te kunnen concentreren. De verbouwing start de tweede week van juni en gaat zo’n vier maanden duren. In verband daarmee is de verpleegafdeling Neurologie van Bergen op Zoom tijdelijk verhuisd naar locatie Roosendaal. Dit betekent dat patiënten die voor neurologie in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, tijdelijk naar Roosendaal gaan. Tijdens deze verbouwingsperiode vinden daar ook de neurologische operaties plaats. Bij de afspraak op de polikliniek in Bergen op Zoom, die gewoon open blijft, worden de patiënten hier uitgebreid over geïnformeerd. Heeft de patiënt na ontslag uit de kliniek in Roosendaal verdere revalidatie nodig, dan wordt de patiënt doorverwezen naar een zorgaanbieder in de regio, die aansluit op zijn eigen wensen.

Bron: Bravis ziekenhuis