Bravis ziekenhuis en patiënt samen aan de slag met e-health

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – De Raad van Bestuur en de adviesorganen van het Bravis ziekenhuis ondertekenden in de ‘Week van de e-health’ een intentieverklaring. Het ziekenhuis, met locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal, streeft er naar om een innovatieve organisatie te zijn. Het inzetten van digitale toepassingen in de zorg is daar een belangrijk onderdeel van.

E-health staat voor het inzetten van informatie- en communicatietechnologie ter verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan binnen het Bravis ziekenhuis zijn contact tussen arts en patiënt via de computer, thuis het eigen digitale patiëntendossier inzien, bewegingsdoelen bijhouden met een ‘slim horloge’ en per e-mail worden herinnerd aan je afspraak.

Meedenken

Het ziekenhuis biedt ruimte aan innovatieve e-health ideeën die de kwaliteit van de zorg verbeteren. In de praktijk betekent dat samen met de patiënt praktische toepassingen bedenken en uitvoeren. Patiënten worden daarom nadrukkelijk gevraagd om mee te denken en mee te praten. Deze uitnodiging is nu met een officiële verklaring bekrachtigd.

Brave

Om de verschillende initiatieven en ideeën bij elkaar te brengen heeft het Bravis ziekenhuis het Brave Innovatieteam opgericht. Brave bestaat uit een aantal medewerkers en medisch specialisten van diverse zorg- en ondersteunde afdelingen die actief met e-health aan de slag gaan. Ideeën zijn welkom via de website brave.bravisziekenhuis.nl

Foto 1 (© Bravis): Bestuursvoorzitter Hans Ensing ondertekent de intentieverklaring.

Foto 2 (© Bravis), v.l.n.r: Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur, Caroline van Doorn, voorzitter Cliëntenraad, Janneke van Vliet, lid Raad van Bestuur, Richard Pal, voorzitter Vereniging Medische Staf, Denise Verburg, lid Brave Innovatieteam.