Brede coalitie alsnog in beeld: interimbestuur van de baan, PvdA mogelijk weer aan tafel

Formateur Arjan van der Weegen (foto): “Hoopvol gestemd.” (Redactie: Han Verbeem. Archieffoto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Formateur Arjan van der Wegen heeft er vertrouwen in: per 1 mei moet er een raadsbreed akkoord op tafel liggen waarachter álle twaalf raadsfracties zich kunnen scharen – inclusief de PvdA, die eerder deze week uit de onderhandelingen stapte. Want het grootste bezwaar van de PvdA -een tijdelijk interimbestuur tot september- is niet meer aan de orde. Of de sociaaldemocraten de formatierijen zullen sluiten, zal volgende week moeten blijken: dan hakt de PvdA de knoop door.

Donderdagavond was er een online overleg van formateurs Arjan van der Weegen en Ad Verbogt met elf van de twaalf fractievoorzitters. Alleen de BSD-voorman Louis van der Kallen ontbrak in het online overleg, vanwege diens afkeer van digitaal vergaderen. “Ik wil de mensen recht in de ogen kunnen kijken en dat gaat digitaal niet”, zo gaf Van der Kallen eerder al aan.

PvdA: proces blijven volgen

Opmerkelijk genoeg heeft de PvdA wel deelgenomen aan het formatie-overleg van donderdagavond. “Afgezien van onze bezwaren die we zondag hebben uitgesproken, vinden we het belangrijk om wél de besprekingen te blijven volgen”, zegt vicefractievoorzitter Adam Ahajaj van de PvdA in een reactie.

Besturen voor de lange termijn

Ahajaj is opgelucht dat nu bewust is gekozen voor besturen op de lange termijn. Hij is te spreken over het positieve verloop van het overleg. “Een tijdelijk interimbestuur tot september zou het besturen van de stad nodeloos ingewikkeld hebben gemaakt. De gemeente heeft zo snel als mogelijk een nieuw college nodig, dit duurt al veel te lang.” Het huidige college is sinds februari semi-demissionair na het vertrek van wethouders Stinenbosch en Weys. Van nieuw uitvoeringsbeleid is momenteel geen sprake. Of de PvdA opnieuw gaat plaatsnemen aan de onderhandelingstafel voor zowel het focusakkoord en de vorming van het college, hangt af van het interne fractieberaad dat deze partij één dezer dagen zal houden. “Dan hakken we de knoop door en brengen we de andere fracties en de formateurs hiervan op de hoogte.”

Schot in de zaak

Formateur Van der Weegen constateert nu dat er schot in de zaak lijkt te komen. “We hebben er goede hoop in dat we hier met álle raadsfracties gaan uitkomen”, zegt hij. Donderdagavond zijn er in het overleg met de fracties diverse opties besproken, waarover is gestemd. De stemverhoudingen zijn vertrouwelijk en worden niet bekendgemaakt, benadrukt Van der Weegen.

Geen coalitie en oppositie meer

Wel is duidelijk dat de partijen nu instemmen met een scenario waarbij per 1 mei op de spreekwoordelijke ‘resetknop’ wordt gedrukt. Er moet dan een raadsbreed akkoord zijn waarbij géén sprake meer is van een coalitie en een oppositie. Van der Weegen: “De wethouders zijn niet langer gebonden aan de partij maar zijn wethouder voor álle fracties.” Daarbij houden de formateurs vast aan circa vijf fte’s (fulltime equivalent), te verdelen over maximaal zeven (deeltijd)wethouders.

Wethouderskandidaten: nog geen namen

Over namen van kandidaat-wethouders is nog niet gesproken. Van der Weegen zegt over een lijstje te beschikken met namen, “dat met de dag groeit”, die zijn voorgedragen door zowel fracties als door individuele gegadigden zelf. Over zijn eigen positie zegt Van der Weegen: “Er is afgesproken, dat fractievoorzitters en formatiedeelnemers zich terugtrekken uit het onderhandelingsproces op het moment ze zich kandidaat stellen voor het wethouderschap. En ik ben nog steeds formateur dus dat zegt genoeg.” Donderdag 9 april is het volgende, online overleg tussen de formateurs en fractievoorzitters. Volgens Van der Weegen zal ditmaal ook de BSD deelnemen en zijn de twaalf fracties dan allemaal vertegenwoordigd.