Brede School Lodijke wordt Integraal Kind Centrum Lodijke

BERGEN OP ZOOM (ingezonden mededeling, bewerkt door de redactie) – Met ingang van het nieuwe jaar gaat Brede School Lodijke verder als Integraal Kind Centrum Lodijke. Met de onthulling van het nieuwe logo en een ‘vertelplaat’ op vrijdag 10 januari door wethouder Barry Jacobs is het Integraal Kind Centrum (IKC) Lodijke officieel een feit.

In een Integraal Kind Centrum zijn organisaties als basisonderwijs, kinderopvang (baby- en peuteropvang) en buitenschoolse opvang voor kinderen samengevoegd onder één dak, één team en één directie. In IKC Lodijke werken alle organisaties voor onderwijs en kinderopvang onder de vlag van de Lowys Porquin Stichting intensief samen. Niet alleen achter de schermen, maar juist ook ‘op de werkvloer’.

Doorstroming

In het IKC komen momenteel 937 kinderen van 0 tot 13 jaar om gedurende de dag te spelen, leren, ontwikkelen en te ontmoeten. Er is binnen IKC Lodijke een gezamenlijke pedagogische visie, aansturing van personeel en planning. Ook maakt het IKC gebruik van een gezamenlijk kind-volgsysteem en de daarbij behorende overlegstructuur. Er is op deze manier een goede doorstroming waarbij er voortdurend zicht is op de ontwikkeling van de kinderen, van baby tot achtstegroeper.