Brief VVD aan college: verkoop eilandje De Heide mogelijk onrechtmatig

(Tekst: Han Verbeem. Foto: Pixabay / Edward Lich)

BERGEN OP ZOOM – De VVD-fractie ondersteunt van harte de plannen voor horca op het eilandje bij De Heide, maar maakt wél een politiek punt van de omstreden en mogelijk onrechtmatige grondtransactie, waarbij de ondernemer de grond vér beneden de reële waarde heeft kunnen aanschaffen. De uitbater van restaurant De Berk mocht het perceel namelijk kopen voor 1,75 euro per vierkante meter, om daar zijn uitbredingsplannen te realiseren. De liberalen willen de kweste bespreken in de raadscommissie van september. Opmerkelijk detail: in 2017 was toenmalig VVD-wethouder Ad Coppens verantwoordelijk voor financien en grondzaken. Fractiewoordvoerder Joost Pals benadrukt echter dat de grondtransactie een verantwoordlijkheid van het voltallige college is.

"Het laat onverlet dat de gemeente te allen tijde op een zakelijke manier dient te handelen", zo schrijft Pals aan het college van B&W. "Hoe lovenswaardig een initiatief ook is, de gemeente mag zichzelf niet tekort doen. Het gaat immers om gemeenschapsgeld." In de brief stelt Pals een aantal vragen aan het college. Zo wil de VVD meer helderheid over de voortgang van het initiatief, over de benodigde procedurele stappen en de tijd die daarvoor nodig is. Ook plaatst Pals vraagtekens bij de taxatieopdracht voor de grond, die het college in 2017 aan een extern bureau heeft verstrekt: "Is bij de taxatie rekening is gehouden met de beoogde bestemmingswijziging?"

Onrechtmaige overheidssteun

Waar elders in de gemeente ondernemers vele tientallen -en soms zelfs enkele honderden- euro's per vierkante meter moeten betalen, heeft deze ondernemer de grond vér beneden de werkelijke waarde kunnen aanschaffen. Daarmee zou er waarschijnlijk sprake zijn van onrechtmatige overheidssteun. "Hoe heeft de toets op het voorkomen van staatssteun plaatsgevonden", zo vraagt Pals in zijn brief. "Bosgrond heeft een waarde van één of enkele euro’s per vierkante meter. Horeca heeft een waarde die makkelijk 250 per vierkante meter haalt of zelfs fors meer."

Terugvordering

Als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van onterrechte steun, dan heeft dat overigens gevolgen voor de gemeente én de huidige eigenaar. Decentrale overheden zoals gemeenten zijn namelijk verplicht om staatssteun, die als onrechtmatig wordt aangemerkt, mét rente terug te vorderen op basis de Wet terugvordering staatssteun. Deze wet is sinds juli 2018 van kracht.

Precedentwerking

Welk algemeen belang wordt gediend met de verkoop van grond tegen de waarde van bosgrond -zo vraagt de VVD zich af- wanneer een bestemmingswijziging naar horeca wordt nagestreefd? Pals vreest dat de omstreden transactie bovendien tot precedentwerking zal leiden. "Enerzijds dat potentiële kopers weten dat u bereidt bent om gronden tegen een lage prijs te verkopen en anderzijds dat potentiële kopers menen dat hen onrecht wordt aangedaan indien u dan wel een normale, hogere prijs vraagt." De VVD-fractie wil de gestelde vragen én de beantwoording bespreken tijdens de commissievergadering.